Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
User avatar

Knickedick

VIP icon
57 år Male icon från Göteborg


Böcker

Mitt inre är när och fjärran

« Poeter.se alla böcker | « Knickedick alla böcker | « Tillbaka till bokomslaget


 

Karpä-djäm

I vändarnas by
Så kommer' ä ny
-e värt och vändarna vänner bla
Allri helt sint älle ständigt gla
ha vändarna bestämt
Da'a söm gry
Bla'a söm fly
mä vända i träa å böckera
män gla je nå känner, dä töcker ja
Ä töcker je nå jämt.
Gla att mä värt humöre dä skäfte
Möe sinthet och glahet ju själa förgäfte
Å skäfte humöre så tänker je etter
Je ä stööl för nåe meg grämt
meg över
Men I vändarnas fläkt
Så flyer ållt väck
Te näste söcken ä trur je på
Ifall för möe je lurer på
imöra ä re glämt.

Sola söm sken
å vala va pen
Je pocka te nynne e litta trall
Je sjonge bare för å ifall
I möra sång försvann
Je käringa kösste
Je pocka'na tröste
I möra flyr trösta te nor ch sör
Flög bort mä vända je ej vet hör
nå sätter ve nåen aann
Je hopper då att mi gläjje dän skvätte
Över till aan je trur ä den rätte
söm kösste si köna när både di trätte
inna trösta i vända än han
försvänne
dit änte vet hört
för dän flyer snart bört
å täbake te meg å då sjonger dän
å väntan ej aldri så tong är'än
å bäre änte kan

Vi vändarnas lann
en tycker iblan
Om de bäre sluter å blåse färt
rå skulle vi njute å goda värt
Men tänk för öm ifall
ä skulle va snöggt
öm väärt va stöggt
Näre slute å blåse i träas töpp
Då sulla je nock ganska snart ge öpp
Å hängt meg i e tall
Å jämt hare grått å rägnit å vått
mä tia je lärt meg å je har förstått
Att även öm töcka att väärt ha brått
en ändå si glaaste trall
Kan sjonge
För'å kömmer'e snart
Nåe unnerbart
Nå söm gör så're kännes så gött
Då vakner de öpp dä en trudde va dött
å sluter väre kall.

I vändarnas by
en känner seg ny
För'å vet en att nå äre dax ijän
För'å vet en nå hänner de strax mi vän
Att nöe ä på gång
å blire nå grant
Ellers bli're nåt annt
Ellers bli're ju jämt inge alls ett tag
Då kan en ju vänte te näste dag
Å sjonge högt si sång
Men å sjonge till slut ska du ändå få
Öm så månge dager till dess ska gå
Då tellbaka di gläjje du sen kan nå
Öm så väntan hö värt så lång
å vänte
Men ända te dess
känn ingen tristess
För då spränger din själ nåen aenstans
så ge deg sjöl denna siste chans
ta hele dan i fång.
Bunden vers av Knickedick VIP
Läst 447 gånger
Publicerad 2012-09-10 09:42

* Spara bokmärke
* Kommentera text
* Privat textkritik
* Skriv ut
* Spara som PDF


Bookmark and Share


  ej medlem längre
Tack för trevlig läsning!
Mycket trevligt med dialekt för omväxlings skull..
2014-08-29

KrutOla
Dânna deckta låt ut te vââr skreven tå nôn frå Töcksmarka.

Ja, dâ skull je ra rent trû, fall je int vesst bâtter.

Dâ e int' lâtt her i vala, för fûrti. Jâmt skerrâ vââr nôn jâvvla dret.
Mân da'n har tôcker her tâkstâ te trôst sâ mâ, ja, ra gålâ allt an te vââr te, å rent få dra litt på mun.

Mân je tântjâ att dâ int se mang sôm begriip hônt ve sâj, da vâ talâ fûlkmål.
Di får fell finn at Dalbyolboka fall di ska vââr mâ i talinga min. Fast dâ e fell knafft att dâ hjôlpâ hâll.

Je bockâ å bugâ å tackâ för att je får läs decktâ pårâ värmlännsk mål iblann. Dâ e allt liksôm hem, hûss dâ än e å hôr en ânn e.

2012-09-10

  ej medlem längre
Härlig.Västra Värmelann va?
2012-09-10

  < Nästa text
< FöregåendeFörfattarens senast böcker
Mitt inre är när och fjärran
* se alla