Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
  Ur priv bildarkiv ©Sten Wiking "Eye on you"


SHINE ON YOU CRAZY DIAMOND

I människovärlden kryllar det av diagnoser,där de har en tendens föröka sig i nya diagnoser.

En av diagnoser mytomspunnen person var den engelske rockmusikern Syd Barret 1946-2006,som pg av psykiska besvär ( ? )drog sig undan all offentlighet,karriär och socialt umgänge,för att istället isolera sig till att måla och läsa och bli tillfreds med sitt liv vilket kanske gjorde att hans psykiska besvär ( ? ) gick över.

När man lyssnar till patienters livshistorier,kommer man oftast till slutsatsen att deras förhållande till människor förorsakat deras öde.

Att det enl vissa diagnosers kriterier innebär att ex schizoida eller schizotypiska personer har oförmåga upprätthålla romantiska och vänskapliga relationer samt undviker socialt samspel med andra människor,kan relateras till vilken människa som helst,och beror på omständigheter var för sig eftersom människan är den mest invecklade primaten i sin mångfald,och för att citera en vän : " människan är det värsta som kan drabba en människa"

Nu finns det inga medicinskt kliniska undersökningar rent vetenskapligt på att en sådan person skulle lida av vare sig Asperger,schizofreni,schizoid eller schizotypisk personlighetsstörning,borderline,autism,adhd eller bipolär manodepression,utan det rör sig helt enkelt om ett mentalt tillstånd som inte är synonymt med någon som helst diagnos och tvärtom bör bettecknas som friskhetstecken där det enl den sociala normen istället bemöts med misstänksamhet,trots att det sk sociala funktionshindret innebär positiva egenskaper hos personen i övrigt.

Den psykiatriska terminologin är så full av motsägelsefulla spekulationer,att har man ingen diagnos innan,så får man en garanterat efter studier av dessa,om man är osäker på vem man är.

*


Övriga genrer av Sten Wiking VIP
Läst 119 gånger
Publicerad 2018-08-24 12:45

* Spara bokmärke
* Privat textkritik
* Skriv ut
* Spara som PDF


Bookmark and Share


  < Nästa text
< Föregående