Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
  © Ur Sten Wikings " Sentenser och maximer"


SJU MORALISKA DICIPLINER

Att älska sina fiender,
är som att ge de döda
något att dricka och
äta.

*

Känsloengagemang kräva
en viss sorts styrka,
som de svagaste inte mäktar
med.

*

En kvinnas brunst,
är alltomslutande.

*

Den som hyllar naturen,
hyllar likväl lusten,
som är dess arvsynd,
och den som säga sig
övervunnit den,
är inte naturlig,
eller så död.

*

Det föds fåglar som aldrig
lär sig flyga,
men ändock är fåglar.

*

Narcisissten vet inget om skuld
och skam,ansvar och empati,
allt sådant överlåta hon till sina
värddjur.

*
En sanning skär alltid djupare,
än en lögn,
eftersom den har en tendens
lämna r efter sig,
där den till skillnad från en lögn,
har en substans.

*
Notarius publicus : Sten Wiking
Övriga genrer av Sten Wiking VIP
Läst 44 gånger
Publicerad 2019-05-25 12:53

* Spara bokmärke
* Privat textkritik
* Skriv ut
* Spara som PDF


Bookmark and Share


  < Nästa text
< Föregående