Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
  *Änden kröner verket


FINIS CORONAT OPUS*

Straffskalan  för  den  som  mördar  människor  som
ligger samhället och dess  skattebetalare  till  last  är
låg  enligt  en " lex  non  scripta"  i  det att samhället
tjänar på likvideringarna,vilket visar den den sanna
verkligheten  av ett  demokratiskt  samhälle  när allt
kommer till sin spjutspets  att det talar  för  motsats-
en  till  demokrati, i  det  att  man  i  förhållande  till
" allas olika värde" jämför  mördare  och  offer  efter
deras respektive ställning  i  samhället och efter  der-
as  taxeringskalender,  däri  skillnaderna  mellan  en
läkare och en narkoman ibland endast  ligger i titel
och inkomstskillnad för att  vid  en  närmare gransk-
ning påvisa att även läkare  kan vara  narkoman, för
på livets stigar skiftar ofta  olika  roller  allteftersom
omständigheterna  omöjliggör  eller  möjliggör plan-
er och ambitioner,och hur hård bevakning och straff
myndigheterna än lagför  kommer  de  aldrig  kunna
kuva naturens vilda okuvligt syndigt njutningslystna
begär och lockelser som med eldskrift  är  inskrivet i
naturens  nerärvda  gener  och  Judas  och  Barabas-
söner och döttrar  kommer  skapa  ytterliggare  kaos
med  korruption, falsk  angivelse, missledande  miss-
tänkliggöranden och förfalskade dokument.
                                            *
Prosa av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 160 gånger
Publicerad 2014-12-03 13:49

* Spara bokmärke
* Privat textkritik
* Skriv ut
* Spara som PDF


Bookmark and Share


  < Nästa text
< Föregående