Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
  Ingår i "Journalistisk källskrift"


MÄNSKLIGHETEN SJÄLV DEN DÖDLIGASTE PANDEMIN

Folkhälsomyndighetens upp-
märksamhet över psykisk
ohälsa relaterad till självmord
är en skenmanöver,
och istället ett ärende för mord-
roteln,där ca : 60 % av de 1500
självmord som sker per år i
Sverige är förtäckta mord,
anstiftade av andra människor,
där ibland även myndigheter
kan äga intresse av att driva
människor till självmord.

Vad övriga 40 % av dödsfallen
beror på,lär kunna härledas
till samhällssystemets klimat
och behandling av medborg-
arna,samt att den sociala
gemenskapen tar död på indi-
videns frihet.

Om vi talar "cold Case" behöver
mordutredarna bara gå till kyrko-
gården,
för där ligga de huvudsakliga
och mest tillförlitliga vittnena.

Människan är väl den mest
utbredda,
och dödligaste Pandemin.

*
Övriga genrer av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 114 gånger
Publicerad 2020-06-22 00:45

* Spara bokmärke
* Privat textkritik
* Skriv ut
* Spara som PDF


Bookmark and Share


  < Nästa text
< Föregående