Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
  ©Ingår i "Lyriska virus" omslagslayout ©Sten Wiking


DEN MÄNSKLIGA PANDEMIN

Homo sapiens som bevisligen genom
sitt utåtagerande är farlig både för
sig själv och sin omgivning,bör enligt
kriterierna inom vad rättspsykiatri
och socialstyrelse anger omhänder-
tagas i enlighet med Lag (1991) : 1128
LPT om psykiatrisk tvångsvård,
då det finnas indikationer på att
sjukdomsinsikt saknas och patienten
inte inser sitt behov av medicinering.

Anamnes : Predatorn "Homo sapiens"
har visat på en utbredd personlighets-
klyvning av psykopatisk natur,
där den psykotiska vanföreställningen
av hjärnspöken som gudar och djävlar
på vilkas kommandon beordras utföra
vissa handlingar,ger allvarliga symptom
på paranoid schizofreni.

De brott som arten "Homo Sapiens"
begått mot djur och natur är uppkomna
under inflytande av sjukdomen och kan
härför icke påräknas annan påföljd än
psykiatrisk behandling.

Patienterna bör av säkerhetsskäl hållas
åtskilda då risken för sjukdomens
genererande spridning uppstår genom
att den mänskliga pandomin ingår
i gemenskap med varandra.

*
Övriga genrer av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 127 gånger
Publicerad 2020-07-20 17:06

* Spara bokmärke
* Privat textkritik
* Skriv ut
* Spara som PDF


Bookmark and Share


  < Nästa text
< Föregående