Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
  © Ur antologin "Corona poesi" 2020


PARASITERANDE VIRUS

Den föraktade narcissistiska nationalismens
egocentriska självgodhet, i vars självbevarel-
sedrift utestänga omgivningen,lär bli alltmer
utbredd och närmast lagbunden efter corona-
pandemins nedslående nedslag i världen.

I omvälvande tidevarv utgör således solitära
distanser en solidarisk gemenskap,där sociala
och asociala dissonanser medger avståndstag-
ande, där människan själv blivit det farligaste
viruset.

© Sten Wiking/Notarius publicus

*
Övriga genrer av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 65 gånger
Publicerad 2020-12-23 23:09

* Spara bokmärke
* Privat textkritik
* Skriv ut
* Spara som PDF


Bookmark and Share


  < Nästa text