Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

GENERERANDE BARBARI

Civilisationens barbari har även den
sin charm i all sin onaturlighet som
konträr motsats till naturens barbari.

Lik en pendyl växlar fram och tillbaks
i tid är all tid alltid densamma i celler-
nas hereditära determinant som ur
fenotypisk heterozygot av biogenetisk
descendent alstrar dess reinkarnerings
metamorfos utan generering som ändar
ur dess ursprungs biogenetiska börjans
Ab Ovo.

~
Övriga genrer av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 61 gånger
Publicerad 2021-10-02 03:53

* Spara bokmärke
* Privat textkritik
* Skriv ut
* Spara som PDF


Bookmark and Share


  < Föregående