Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
  ©Ur "Röster från barrikaden"


HERE'S ANOTHER FINE MESS LÖFVEN GOTTEN SWEDEN INTO

Medan demokratin ligga på sin döds-
bädd och allmänhetens förtroende
för rättsvårdande myndigheter ersatts
av separata samhällen med egna lagar
och normer vid sidan av de svenska
utgörs de parallella samhällsstrukturer
som vuxit upp i skymundan
under socialdemokratiskt vanstyre
där privata domstolar,
poliser och vaktbolag
där även etablerandet
av egna skolor
och sjukvårdsinrättningar
alltmer äter sig in i samhällsstrukturen
med romska islamska och sionistiska
lagar förbundna till sina respektive
kulturella trosuppfattning där religiösa
och politiska värderingar utgör miner-
ade fält av motsatser....

Well ! like Ollie said to Stan "Here's
another fine mess you've gotten us into"

*
Övriga genrer av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 89 gånger
Publicerad 2021-06-30 07:10

* Spara bokmärke
* Privat textkritik
* Skriv ut
* Spara som PDF


Bookmark and Share


  < Nästa text
< Föregående