Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

STUDENTEN SOM VILLE BLI ADVOKAT ELLER ÅKLAGARE

Ibland är det fel öron som hör någons ryktesspridning
som bedöms som grovt förtal oavsett om det sagda är
sant eller ej,så när den ambitiöse studenten på Campus
i Visby som bedrev studier kring advokat och åklagare-
ämbetet hade hört vad som sades om en person på
Gotland ansåg hon det vara grovt förtal samt om det inte
var sant förelåg risken att person blir dömd oskyldig i
tysthet av omgivningen utan rannsakning,vilket leder
samhället tillbaks till 16-1700-talets häxprocesser av
inkvisitioner vilket inte var vad hon strävade efter,och
eftersom hon nu ägde den sorts rättspatos en blivande
rättsjurist bör vara begåvad med började hon systema-
tiskt grotta ner sig i denne persons historik femti år
tillbaka i tiden och fann att personen inte varit dömd
och suttit i fängelse för någon barnvåldtäkt samt att
personkaraktär därtill var en helt annan som trebarns-
far,skild och med heterosexuell historik.

Det finns ej heller någon historik beträffande narkotika-
hantering eller ens bruk av sådan,eller någon alkohol-
problematik.

Det har inte kunnat påvisas någon påstådd diagnos
eller anamnes om psykisk sjukdom eller att han skulle
vara rysk spion,terrorist och samhällsfarlig.

Den blivande rättsjuristen anmälde saken till polismynd-
igheten och kontaktade den förtalade som anlitade åklag-
are där rättsjuristen blev ett konkret vittne som pekade
ut personen som förtalat Gotlänningen.

Skadeståndskravet löd på 6 miljoner och utmättes efter
ryktets spridning över Gotland,vilket ett flertal vittnen
kunde intyga där även en polis ingick.

Bakgrundsmotivet till ryktesspridning var avund,svart-
sjuka och hämnd för en påstådd oförrätt som skulle
inträffat för fyrtifem år sedan.

Den studerande Campuseleven som siktade in sig på
advokat och åklagaryrket hade just vunnit sitt 1:a rätts-
mål enbart som vittne.

-
Övriga genrer av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 77 gånger
Publicerad 2022-06-02 00:25

* Spara bokmärke
* Privat textkritik
* Skriv ut
* Spara som PDF


Bookmark and Share


  < Nästa text
< Föregående