Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

sorterad som Flaskpost no 15
Från Vänstra till Högra hjärnHalvan (eller vice versa)Hej, jag!

Jag författar denna flaskpost från vänstra hjärnhalvan till högra. Vi kan också säga från den logiska till den fantasifulla hjärnhalvan.

I mitten finns en vätskefylld sluss.

Höger hjärnhalva styr vanligtvis vänster hand. Eftersom jag skriver med vänster hand uppstår ett delikat problem. Jag måste redan under skrivandet hålla uppmärksamheten till den hjärnhalva där meddelandet kommer att tas emot.

Min erfarenhet säger mig att mina meddelanden blir mer o mer kreativa efterhand, o mindre o mindre klara. Ända tills jag utifrån logiska hjärnhalvan genomför en gallring. Då återgår vi till ursprungmaterialet. Då raderas alla mottagarens framtida fantasier, förutom de för texten mest intressanta här o nu...

Slussen tycks vara byggd av korkek
och det luktar intensivt av narcisisser
från ömse sidor.

Jag förstår vad jag menar nu (förmodar jag i varje fall). Det är ett tecken på intra-personell intelligens (själviakttagande). Huruvida ni också förstår nu, det blir snarast en fråga om inter-personell (social) intelligens, inte minst avsändarens sociala förmåga.

Men det är minst en annan historia.

Nu var mitt motiv enbart (nej, jag ville mer, men vi säger så för enkelhetens skull) att föra över ett perspektiv till båda halvorna av havet.

H.V. 72

 

 

 

 

 

 
Prosa av TrollTörnTrappan VIP
Läst 330 gånger
Publicerad 2010-07-13 19:55

* Spara bokmärke
* Kommentera text
* Privat textkritik
* Skriv ut
* Spara som PDF


Bookmark and Share


  < Nästa text
< Föregående