Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
  Avsnitt I


EN VÄRLD EN RAS TVÅ KÖN

I fördomsfullhetens neofobiskt begränsade
och hämmade samhälles intellektuella hand-
ikapp av matriarkat,patriarkat,misandriska
kvinnochauvinister * och misogyna mans-
chauvinister med filantropiska och misantro-
piska förgreningar till rasideologiska urskilj-
ningar blandas den enda rasen av homo sap-
iens motsatta kön till att förgöra varandra.

*Misandri avser som motsats till misogyna
hat eller stark aversion mot män fr, grekisk-
ans "Misos"(hat) "Andros" (män)

Under slutet av 1980-talet har intresset för
Misandri ökat genom att feministiska mani-
fest erfarit större massmedial uppmärksam-
het i allmänhet.

Misandri är en verifierbar social Patologi
baserad på individnivå där den tillskrivs
kvinnochauvenism i attityd som utgår från
att kvinnor är överlägsna männen där mot-
satt manschauvinism är en manlig misogyn
inställning av att vara överlägsna kvinnorna
och båda får tåla motsatta konsekvenser så
länge de inte förlikas.

Denna könskampens växlingar kan på sikt
medföra sin egna arts undergång som i lik-
het med syndafallet är påtagligare i sin rea-
litets närvaro så länge de inte inser att de
behöver varandra till sin arts överlevnad
om inte den ena blir tvåkönad som masken.

Sådana där barnsjukdomar tycks världen
ännu inte fått något preventivt vaccin emot
vars virus ofta grundas på sexism,fördomar,
egoism,osäkerhet,konkurrens,rädsla,minder-
värdeskomplex, androfobi, megalomani,
neofobi och androfobi, varvid det även kan
utvecklas till rasideologiska tankestrukturer.

Begreppet "olika människoraser" däremot
avfärdades så sent som 1972 av genetikern
Richard Lewontin ( 1929-2021 ) ur biologisk
synpunkt, medan denna klassificering av så
kallade " raser " ännu appliceras till olika
djurarter.
*
Övriga genrer av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 88 gånger
Publicerad 2021-08-12 15:53

* Spara bokmärke
* Privat textkritik
* Skriv ut
* Spara som PDF


Bookmark and Share


  < Nästa text