Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
User avatar

Böcker

DE HELIGA KÖNENS LUST OCH DE OMÄTTLIGA MAGARNAS HUNGER

« Poeter.se alla böcker | « Sten Wiking alla böcker

  Vissa av dessa texter har publicerats i lösryckta fragment,men har i denna samling återvänt till sin helhet,med redigerat innehåll. Bör läsas i följd för att ge en fullödig potential åt texternas inbördes samverkan.
  1. DE HELIGT OUTTÖMLIGA KÖNENS BEGÄR O DE OMÄTTLIGA MAGARNA I
2. DE HELIGA KÖNENS OUTTÖMLIGA BEGÄR O DE OMÄTTLIGA MAGARNA II-
3. DE HELIGA KÖNENS OUTTÖMLIGA BEGÄR O DE OMÄTTLIGA MAGARNA IV-
4. DE HELIGA KÖNENS OUTTÖMLIGA BEGÄR O DE OMÄTTLIGA MAGARNA VI-
5. DE HELIGA KÖNENS OUTTÖMLIGA BEGÄR O DE OMÄTTLIGA MAGARNA VII
6. DE HELIGA KÖNENS OUTTÖMLIGA BEGÄR O OMÄTTLIGAS MAGAR VIII
7. DE HELIGA KÖNENS OUTTÖMLIGA BEGÄR OCH DE OMÄTTLIGAS MAGAR XI
8. DE HELIGT OUTTÖMLIGA KÖNENS BEGÄR O DE OMÄTTLIGA MAGARNA XII
9. DE HELIGT OUTTÖMLIGA KÖNENS LUST O DE OMÄTTLIGAS MAGAR XIX-
10. DE HELIGA KÖNENS OUTTÖMLIGA BEGÄR O DE OMÄTTLIGAS MAGAR XXII
11. DE HELIGA KÖNENS OUTTÖMLIGA LUST O DE OMÄTTLIGAS MAGAR XXV
12. DE OUTTÖMLIGA KÖNENS LUST O DE OMÄTTLIGA MAGARS BEGÄR XXXI-
13. DE OUTTÖMLIGA KÖNENS LUST O DE OMÄTTLIGAS MAGAR XXXIV-
14. DE OUTTÖMLIGA KÖNENS LUST O DE OMÄTTLIGAS MAGAR XL-
15. DE OUTTÖMLIGA KÖNENS LUST O DE OMÄTTLIGAS MAGAR XLVI-
16. DE OUTTÖMLIGA KÖNENS LUST O DE OMÄTTLIGA MAGARNA L-
17. DE OUTTÖMLIGA KÖNENS LUST O DE OMÄTTLIGAS MAGAR HUNGER LIII
18. LVII-LXII
19. LXIV-LXVIII av LXXVIII
20. LXIX-LXXI av LXXVIII

« Första 1 2 Sista »

Det finns 2 sidor, du står på sidan 1