Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Lyssnade på ett föredrag, på ett högre plan än nedanstående förstås, men nonsenslikt. Ja, ingen tvingar dig att läsa denna text.
meningslös

En huvudlös med huvudlöss är en abstraktion om man betänker att det borde finnas ett tillhörande huvud som kan bära dessa löss utom kroppen och att kroppen ifråga erkänner huvudet som sitt eller helt frankt påstår att huvudlössen är ett faktum, utan huvud, men då inställer sig några problem, förutom att vi antagligen redan blivit inlåsta för en tid  för att ha väckt frågan och inlett en diskussion med denna kropp och tydligen antagit att vi fått en reaktion, vidare om nu kroppen påstår att huvudlössen är ett faktum, utan huvud, då problemet för kroppen är själva huvudlössen, inte vår begränsade fattningsförmåga då detta borde gå oss över huvudet och dessutom skapa en massa huvudbry om man nu är så lagd  och överhuvudtaget bryr sig, blir det problem om vi nu antar att jaget har sitt säte i huvudet och att kroppen bara är en del av densamma som ett bihang, eller mer en upprätthållare av livsviktiga funktioner, då måste vi, om vi anser oss galna nog, gå i polemik mot denna lekamen, och säga att kroppen varken kan känna eller erkänna någonting eller behöver ta ställning till detta men å andra sidan kan inte heller huvud personen vara någonting utan sin kropp och inte finnas utan början tillsammans med denna helt väsentliga del. Om man inte tänker bortom det och påstår att det faktiskt finns en huvudlös person, alltså en personlighet utan kropp. Men i så fall är det inte ens säkert att dessa vill kännas vid varandra och för att få klarhet måsta man använda sig av t ex. DNA teknik om man nu vill bevisa det ena eller det andra. Om man då kommer fram till att huvudet inte har någonting att göra med vare sig denna eller någon annan nu levande torso ifråga faller hela vår uppfattning om jaget som konstruktion och vi står inför en vetenskaplig sensation med två fristående personligheter där vi måste godta, eller åtminstone anta att man kan ha huvudlöss utan huvud eller så har man misstaget dessa smådjur för flatlöss men att vi då kunna fastslå att huvudet utom all tvivel faktiskt har huvudlöss.
Prosa av Joakim Södersten
Läst 399 gånger och applåderad av 4 personer
Publicerad 2010-02-09 22:13Bookmark and Share


  lodjuret/seglare VIP
Texten skulle ha fått sina applåder av mig blott jag gjort mig omaket att ge just applåder. Nu får den blott motta oljudet av desamma, samt trenne liljekonvaljer av dungen.
2014-06-19
  > Nästa text
< Föregående

Joakim Södersten
Joakim Södersten