Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
VERSAL betecknar Kvinnliga rim t ex BRITTA, KITTA, KVITTA, SITTA gemen betecknar manliga rim t ex stuk, mjuk, buk, huk


Poesi 2. Sonettens form

HITTA PÅ!

ett fyrtal manliga rim t ex:"fann grann man sann" kallas a a a a
ett fyrtal kvinnliga rim t ex:"BYTA GRYTA TRYTA YTA" kallas B B B B
en triss manliga rim t ex:"allt kallt salt" kallas c c c
ett triss kvinnliga rim t ex:"LILLA TRILLA VILLA" kallas D D D

VÄLJ
så här första gången en enkel rimföljd; aBBa, BaaB, cDc, DcD

RYTM i raden är:U_U_U_U_U vid manliga rim respektive U_U_U_U_U_ vid kvinnliga rim

Där 'U' är obetonad stavelse och '_' är betonad stavelse.

SKRIV ner slutord för varje rad (Tag dem förslagsvis i listans bokstavsordning!)

1:a kvartett:
fann BYTA GRYTA grann,
2:a kvartett:
TRYTA man sann YTA

1.a triplett:
allt LILLA kallt
2.a triplett:
TRILLA salt VILLA

Så här blir diktens slutord och verserna fördelning

.............................................fann
................................................ byta
................................................ gryta
.............................................grann

.................................................. tryta
..............................................man
............................................ sann
................................................ ...yta

...............................................allt
.................................................. lilla
...............................................kallt

................................................. trilla
...............................................salt
.............................................. villa


Nu kommer det svåraste på avsnittet:"sonettens formlära".
Men här får du gärna ta hjälp av utomstående.

FÖRSÖk i vilket fall att hitta 4 böcker hemma annars hos grannen

I det vänskapliga hyreshus jag bor i, lyckades vi få tag i:
Alf Ahlberg FILOSOFINS HISTORIA,
MATEMATIK 2000 NT,
Lilla WEEKEND Guiden
samt Gula Sidorna UMEÅ SKELLEFTEÅ 2009.

Nu har du har fyra böcker i din hand!
Slå upp böckerna en i taget!
Fyll på med text som du hittar i böckerna!
Rad efter rad! Använd en bok per rad. Då kan det till exempel bli så här:

-----------------------------------------------

Beräkna noga, visa vad du fann
det gängse dunkla talet bör man byta.
På Lingonvägen elva, köp en gryta!
Är romantikens huvudstad så grann?

Men äldsta jonisk skepticism kan tryta,
en meter sträckan mättes upp av man.
Men bågen i Paris, så vinst är sann,
kommunens växel visar vånings yta.

Du undersöker däri frågan allt
och hittar rätt på gula sidan lilla
som sammanfattning lär dig boken kallt

I Wien finns vin; turister må nog trilla
en grekisk äldre karaktär är salt
turistinformation hyr ut en villa

____________________________________

När du gjort ett sådant godkänt prov, blir du godkänd på avsittet:"Sonettens form"och blir därmed utnämnd till sonett-poet-gesäll.
_____________________________________
Och du blir då också välkommen pröva nästa kurs; poesi 3 sonett med mening och känsla

Poesi 3 lär dig skriva en sonett med innehåll, mening, och känsla
Efter godkänd poesi 3 är du välkommen att få göra ditt mästarprov.

Lycka till!


Bunden vers (Sonett) av Lady Alassa
Läst 596 gånger och applåderad av 3 personer
Publicerad 2010-04-24 18:01Bookmark and Share


  thyra VIP
Tack! Tar till mig dina instruktioner och goda råd. Finfint!
2010-04-24
  > Nästa text
< Föregående

Lady Alassa
Lady Alassa