Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Att bedja är lätt.
Alla kan göra det ...
BÖNENs Makt igenom Jesu Namn.

 

En rättfärdig människa
kan ensam uträtta otroliga saker
bara genom att BE med envishet.
Och BE i Jesu Namn.

Två till tre troende eller fler
som går samman i en bönegrupp
är då rena DYNAMITEN.

Låt oss bedja!
Bed om kärlek från höjden!
I Jesu Namn
Amen!
Prosa av Seglaren
Läst 591 gånger och applåderad av 6 personer
Publicerad 2012-01-25 18:55Bookmark and Share


    ej medlem längre
1 Thessalonikerbr. 5:20 förakten icke profetisk tal, 21 men pröven allt, behållen vad gott är, 22 avhållen eder från allt ont, av vad slag det vara må.

2 tim 2:15 Sträva med all flit efter att själv kunna träda fram inför Den mäktige såsom en som håller provet, en arbetare som icke behöver blygas, utan *rätt förvaltar sanningens ord*. 16 Men undfly oandligt och tomt prat. Ty de som befatta sig med sådant komma att gå allt längre i ogudaktighet,
15**STUDY** to shew thyself approved unto tHE MIGHTY ONE, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 16But shun profane and vain babblings: for they will increase unto more ungodliness.

Efesierbrevet 3:20 förakten icke profetisk tal, 21 men pröven allt, behållen vad gott är, 22 avhållen eder från allt ont, av vad slag det vara må.

Ords 26:14 Dörren vänder sig på sitt gångjärn, och den late vänder sig i sin säng. 15 Den late sticker sin hand i fatet, men finner det mödosamt att föra den åter till munnen.

14 Fördenskull böjer jag mina knän för Fadern -- 15 honom från vilken allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt **namn** -- 16 och beder att han ville efter sin härlighets rikedom förläna eder, att I genom hans Ande växen till i kraft till eder invärtes människa, 17 och att Mashiyach genom tron må bo i edra hjärtan, och att I mån vara rotade och grundade i kärleken,

18 så att I, tillika med alla de avskilda, till fullo förmån fatta vad ((bredden och längden och höjden och djupet)) är 19 och så lära känna Mashiyachs kärlek, som övergår all kunskap. Ty så skolen I bliva helt uppfyllda av all Den mäktiges fullhet.
2012-02-03

    ej medlem längre
Inte förvånande att du så snabbt pekade ut 1misstag. När allting där som skrevs ÄR SANt. Men som sagt, (för dem som kommer efter) (söker) ska inte behöva indoktrineras i jesu namn med era fördömda theologier. Lämnas det avtryck, ett mått av sanning, bland villfarelse. Välsignad är den som finner de måttet.
2012-02-03

    ej medlem längre
Har provat den värdsliga terapin, varit på många ställen där sett mycket hört mycket, men ingenting gjorde mig fri (förän fadern drog mig och jag mötte Yahuwshuwa, de levande ordet!)..

Sköt om dig nu...
2012-02-03

    ej medlem längre
(Skriften)
inte
(jag)

Mitt uppsåt är inte att anstränga mig för att låta trevlig. Lägger min vikt vid sanningen. Och sanningen gör ont, ofta... Om jag inte brydde mig om dig/er, tror du jag skulle möda mig att dela med mig om det fadern visat mig. Mvh
2012-02-03

    ej medlem längre
M777,
Lägg ingen energi och möda på dina osammanhängande utläggningar. Diskussionen tog precis slut då du tillskrev oss "odjurets sigill" (läs: märke). Ingen människovän eller saklig debattör uttrycker sig så.
Du har förlorat min uppmärksamhet fr.o.m nu. Det finns hjälp, ljusterapi och lyckopiller.
2012-02-02

    ej medlem längre
14 Men när apostlarna, Barnabas och Paulus, fingo höra detta, revo de sönder sina kläder och sprungo ut bland folket och ropade 15 och sade: »I män, vad är det I gören? Också vi äro människor, av samma natur som I, och vi förkunna för eder evangelium, att I måsten omvända eder från dessa fåfängliga avgudar till den levande Mäktige, 'som har gjort himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är'. 16 Han har under framfarna släktens tider tillstatt alla hedningar att gå sina egna vägar. 17 Dock har han icke låtit sig vara utan vittnesbörd, ty han har bevisat eder välgärningar, i det han har givit eder regn och fruktbara tider från himmelen och så vederkvickt edra hjärtan med mat och glädje.» 18 Genom sådana ord stillade de med knapp nöd folket, så att man icke offrade åt dem.

Med detta vill jag inte säga att sonen inte ska prisas. Med detta vill jag säga att "avguden" "bedragaren" jesus inte ska ges något pris... "jesus" är den "somkom i sitt eget namn och som ni tog emot" Även jag (en gång i tiden).

4 vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud(Den mäktige) **HETER**, och allt som kallas heligt (aVSKILT), så att han tager sitt säte i Guds (dEN MÄKTIGES) tempel och föregiver sig vara Gud (Den mäktige).


Är det inte det som kom på köpet med namnet Katolska kyrkan (moderskökan) gick ut och proklamerade för att marknadsföra de sataniska högtider människor hyllar och språkar för och deltar i ännu idag. Dess makt blev stor när influensen spred sig och etsade sig fast i västerlä'nningarna likaså. Men babylon faller!

När sonens namn SLETS ut ur böckerna likaså många andra som hade hälsningar till fadern (Yahuwah är hans namn) inbäddade i sig, så gav det utrymme för den laglöse att träda fram.
Den högstes barn är avskilda ifrån världen och deltar inte i sånt trams. YaHuWaH leker inte med sanningen, ingen kompromiss här inte, som så nu idag fäller kyrkor världen över genom falska profeter, som profeterar i Baals namn .http://sv.wikipedia.org/wiki/Beelzebub

strongs' Hebrew lexicon number#1168. Baal = "lord"=herre


9 honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under 10 och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de ((icke gåvo kärleken till sanningen rum)), så att de kunde bliva frälsta*. 11 Därför sänder ock Gud (Den mäktige) över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen, 12 för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten

2012-02-02

    ej medlem längre
Bibbi:

Du förstår väl att *de blev visat för mig. Vet om vilken väg du tog och inte var det igenom fadern, då du blockerade mig. Av vilken anledning? Bibbi och Frouz. Då skriver ni väl under också på att Mohammed ifrån irak och Abdul från Somalia, ska heta Museus och abduleus, när de ska bo i sverige. Kanske till och med så enligt lag att deras nu *svenska namn* ska stå nedskrivna på deras *identifikations-handlingar*... Om ni tycker detta är fel, så hur mycket mer fel är det inte att göra så med messias namn. Apostlarna predikade inte döpte inte undervisade INTE i "jesus namn". Så vad är det inte om annat än fåfängliga traditioner ärvda av de som ville ändra apostlarnas namn lika så.
Apost14: 12 Och de kallade Barnabas för Jupiter, men Paulus kallade de för Merkurius, eftersom det var han som förde ordet.

Varje Hebreiskt namn har en mening. Alla dessas namn i bibeln har meningar till fadern Yahuwah inbäddade i sig.

Låt inte era investeringar i kristendomen hindra er ifrån att söka och komma till sanningen, det kan bara vara stolthet som ligger i vägen.. Men om ni inte vänder om vet jag varför. För att ni har odjurets sigill. Namnet jesus adderar upp till det numeriska värdet av 666. *Iota eta sigma* "Numret av en specifik mans NAMN"

Upp 13:17 så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets *namn* eller dess *namns* tal. 18 Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex.

UPP7:3 och sade: »Gören icke jorden eller havet eller träden någon skada, förrän vi hava *tecknat* vår Guds (mÄKTIGES) tjänare med *insegel* på deras pannor.» 4 Och jag fick höra antalet av dem som voro tecknade med insegel, ett hundra fyrtiofyra tusen tecknade, av alla Israels barns stammar;

OCH DETTA ÄR INSEGLET:
UPP 14:1 Och jag fick se Lammet stå på Sions berg jämte det ett hundra fyrtiofyra tusen som hade dess *namn* och dess Faders *namn* skrivna på sina pannor
2012-02-02

  Bibbi VIP
Skriver till 100% under på frouz vide
2012-01-29

  Johan von Bergstjärna VIP
Jag har läst debatten här under... Det viktiga är väl att vi får kontakt med Gud genom bön i Jesu namn.
2012-01-26

    ej medlem längre
Hej Seglaren, jag vill be om ursäkt ifall en debatt startar under din text. Jag reagerade bara på M777 som ville fälla hela din text genom att ogiltigförklara Jesus.

M777;
1. Först hävdar du att jag är "lika vilse, som en "i dina [mina] ögon" ofrälst är". Vad vet du om hur jag ser på ofrälsta (eller om jag själv har en avgjord tro)? Jag ser hellre en öppen sökare, som mer ödmjuk, än någon som har fallit i ett religiöst dike.

2. Du säger att jag har problem med sonens namn. Min poäng är att jag inte har det (oavsett språk), men kan du svara på frågan och påvisa i skriften eller via någon länk att "ditt" namn genomsyrar precis hela skriften? Kan du stärka det? Förresten, hur kan du veta vilket namn jag kallar på? Det har jag inte berättat.

3. Du är emot översättningar/språk och namn. Ok, fine. Men samtidigt översatte du -delar av- Jesus namn från latin (vilket du förkastar) till svenska språket för att försöka påvisa något. Du säger ju emot dig själv, inkonsekvent.

4. Du hävdar att folket är "förstörda pga bristen på kunskap", vilket jag kan hålla med om. "Kunskap" är undervisning/torah, skriften och Ordet. Jag förstår inte hur du kan tolka det så snävt kring just sonens namn i detta fall.

Jag är öppen att lära mig mer och få svar på mina frågor, men jag hänvisar till privata meddelanden i fortsättningen. Ok? Shalom
2012-01-25

    ej medlem längre
Det finns flera st såna lexicon att använda gratis på nätet.
Ett exempel på vad den kristna andan lade som grund eller fortsatte att bygga på efter sanhedrinerna t.ex som följde "mischna" (man får inte uttala faderns namn) (jämför deras utsaga med vad messias predikade.

Dessa ont drivna andar är skyldiga för t.ex det här

strongs' Hebrew number#1168
Baal = "lord"=herre
kristna vet inte om ens att de åkallar
satan när de ropar så.

KRISTEN VERSION AV
Psaltaren 34:4
Lova med mig HERREN, låt oss tillsammans
upphöja hans NAMN.

Faderns namn finns kvar i originalskriften. Dödahavsrullarna t.ex
som nu finns att skåda för hela världen över internet på Israels nationalmuseum.

SEN OKEN BRÖTS & JAG BLEV FRI LÅTER DET SÅ HÄR
Psaltaren 34:4
Lova med mig YAHUWAH, låt oss tillsammans
upphöja hans NAMN.
/K
2012-01-25

    ej medlem längre
Frouz vide
En som är frälst
vittnar skriften om
att han tar emot
tillrättavisning
(Anden uppenbarar)
vad som e sant och icke

Du har problem med sonens
givna hebreiska namn, men kallar på
ett *grekoromersklatiniserat* namn?

Yahuwshuwas namn har ett budskap
om den allsmäktige faderns i sig
YaHuWsHuwa=YaHuWaH är frälsning.

Jesus har också ett. Översätt de tre sista
bokstäverna *sus* från latin till svenska
-& du får *Sugga*

Är inte heller speciellt språkkunnig
tror dock att det är en uppriktig
troendes uppgift att skaffa te.x ett
hebreiskt/grekiskt lexicon och ha en
möjlighet att se källan till orden-

Fadern säger i skriften att "mitt folk är
förstörda pga bristen på kunskap".
Medveten om mänskliga brister
men också att majoriteten av
kristna folket sjunger HalleluYAH
Vilket är Hebreiska, frågan -är om
de vet innebörden av HalleluYAH-
Man hålls ockuperad och bunden
med så mycket lögn och trams där
-kanske därför-
2012-01-25

    ej medlem längre
Just därför höjer jag rösten mot t.ex dig just nu och säger, ATT JAG TAR INTE TILL MIG NÅT FRÅN DIG. Av den enkla anledning att du e lika vilse, som en "i dina ögon" ofrälst är. Ordet vittnar om nåt helt i motsatt riktning än det du försöker sprida i kommentaren nedan...
2012-01-25

    ej medlem längre
M777: För mig spelar det ingen roll vilket namn (språk) man väljer i bön till Messias; Mashiach, Jesus, Yeshua m.m. Det viktiga är ju till VEM det riktas. I en värld (och Gud) av mångfald, har vi olika språk. Om messias verkligen ser våra -hjärtan- i bön tror jag inte att han är en farisé som fäster sig vid namn eller ord. Han hör och vet vad vi menar. Det vore märkligt om han inte vet vad vi menar, eller struntar i att vi har olika språk? Jag får dock inte många hebreiska sökträffar på namnet som du hävdar är allrådande, eller varför det skulle vara allrådande. Frid.
2012-01-25

    ej medlem längre
Sanning är att.
Det finns ingen som helst "makt" i namnet j***s.
Just för att detta namn är falskt.

Hans givna namn är YaHuWsHuwa och hur jag älskar det namnet.
Det namnet gäller för evigt..

Även Pharaoh uträttade falska under och tecken i konfrontationen med Moses t.ex.

Den organiserade religionen är satans bollplan.
2012-01-25

  Max Poisé
Okej ...Tonen är numera annorlunda förmodar jag, eler är sarkasmens fortfarande där?
2012-01-25

  Seglaren
Håller med Helene.
Svaret kanske inte blir exakt som vi bad om. Men Gud hör bön och vet vad vi verkligen behöver.
Det viktigaste är heller inte vad vi ber om. Det viktiga är ATT vi har kontakt med Gud. Det är som en livlina, en navelsträng.
2012-01-25

  marie-helene
Ja Han svarar på våra böner även om vi ibland kanske inte märker det. Men jag har fått fin hjälp när jag varit i nöd..
2012-01-25
  > Nästa text
< Föregående

Seglaren
Seglaren