Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in




 
Uppfinnaren!


Reinfeldt


Reinfeldt uppfann den moderna Ättestupan, den så infernaliska, för statsfinanserna så lönsamma, vars hemlighet är: omänsklig effektivitet, vars "recept" är "Se till att personaltätheten på äldreboenden krymps intill den gräns där ingen tid finns för samtal med de intagna, ingen tid till hälsobringande promenader, stryp positiva känslor hos de äldre, främja negativa upplevelser, väg deras blöjor, lägg dem för natten kl 15.00 osv. Mest effektivt sköts Reinfeldts Nya Ättestupa av Riskbolag eller andra konstellationer med endast ett mål för verksamheten: VINSTMAXIMERING!!! Å dessa äldreboenden är äldre icke människor, blott ekonomiska faktorer att bokföra å kostnadskonto!!!

Denna Reinfeldtska uppfinning, baserad på omänsklighet, är synnerligen effektiv: Gamla tappar all kraft, såväl fysisk som psykisk/mental, tappar snabbt livslust OCH LEVNADSÅR, pga. ovannämnda, så djävulskt slugt konstruerade Ättestupa!




Prosa av lärjunge
Läst 325 gånger och applåderad av 3 personer
Publicerad 2012-02-12 07:01



Bookmark and Share


    ej medlem längre
Det finns ju en tanke bakom detta...att få de äldre ta ett sista andetag så snabbt som möjligt för att inte belasta det ekonomiska läget för de rika:(
2012-02-12
  > Nästa text
< Föregående

lärjunge