" />
Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

nyöversättning 2012 (i tidigare översättningar kallad "Det Förlorade Paradiset" från originalet Paradise Lost 1667) Illustrationer av Gustave Dore http://sv.wikipedia.org/wiki/Det_f%C3%B6rlorade_paradiset
Förlorat Paradis: BOK VI:IX (J.Milton)

~*~

Förebud om Seger samt häftig önskan
Till Kamp: mot vilken Mikael där lät ljuda
Ärke-änglatrumpeten; gen' Himmelen den vida
Den ljöd, och de trofasta Arméer läto där klinga
Hosianna till den Högste: icke heller stod de fientliga [205]
Legioner blott där beskådande, icke mindre vederstyggl'ga
Samman uti denna gräsliga stöt: nu steg den uppblossande vreden,
Och ett sådant larm som aldrig hörts uti Him'len
Tills nu, Vapen uppå Rustningar skramlande och smattrande
Givande en Fasansfull dissonans, och de stormande Hjulen [210]
Uppå mässingsbeslagna Stridsvagnar ras'nde; fruktansvärt 
Drabbningens oväsen; det olycksbringande väsandet ovan
Utav de flammande Pilar som uti eldhopar flögo,
Och som de flögo gåvo Härskaror båda bågar utav eld.
Sålunda under den eldiga Kåpan samman rus'de [215]
Stridens bägge huvudstyrkor, medelst fördärvande anfall
Och outsläckligt raseri; så att hela Him'len
Rungade, och hade då Jorden varit, hade hela Jorden
Till sitt Centrums mitt skakat. Undra på det? dåsom
Miljoner av rasande sammanstötande Änglar kämpade [220]
Vid vardera sida, av vilka den minsta kunde hantera
Dessa Element, och beväpnad med kraften ifrån
Alla deras Domäner: så mycken mera av den Styrkan
Arméer mot Arméer utav otaliga att uppröra
Det hemska krighande tumultet, och att där störa, [225]
Ehuru ej att förstöra, deras lyckliga Ursprungs säte; 

 

John Milton 1667

L Patrik W Johansson svensk version 03 Jul 2012

de första i bok VI finns här gjorda för ett halvår sedan

Förlorat Paradis: Bok VI (J.Milton)
Övriga genrer (Översättning) av L Patrik W Johansson VIP
Läst 565 gånger och applåderad av 1 personer
Publicerad 2012-07-03 23:32Bookmark and Share


  Bibbi VIP
Tänk att få vara åskådare till detta mäktiga genom Din översättning. Det är ofantligt stort.
2012-07-04
  > Nästa text
< Föregående

L Patrik W Johansson
L Patrik W Johansson VIP