Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
DEL 2-4 Lyss till granen vid din moders hydda. Envar är sin egen lyckas smed. Lev livet leende!


LIVETS GÅNG 2-4

Sommaren
Ung-vuxen

En ung människa, barn, skolpojke, tonåring, abiturient
är inte nödvändigtvis sitt förflutnas fånge.
Också krigets händelser och skador ärras.
Jag reflekterade för första gången över mina omedvetna
dilemman under mitt livs afton
då man ofta summerar sitt liv.
Ungdomen och livet som vuxen,
människolivets sommartid, är i allmänhet lyckliga.
Då leken slutar träder i dess ställe skolan.
Man börjar förberedelsen för vuxet liv,
mål ställs upp för sig
en framgångsrik mänska, make, förälder....?

Jag trivdes i skolan. Jag var som fisken i vattnet.
Skolgången var lätt och rolig. Vi hade trevligt.
Pojkarna spelade för jämnan något spännande spratt,
inga grovheter, läraren var en auktoritet och uppfostran
annorlunda än i dag.
Jag älskade inte läxor som störde och tröttade ut mig!
Hellre lyssnade jag på undervisning. Läxor gjorde jag
under följande timme. Slutresultatet var att
jag fick studentmössa med anspråkslösa vitsord,
men med en stark självkänsla.
Målet som pappa hade ställt var nått.
"Mina söner blir studenter!"
Därefter kan man inte säga att man inte hade haft
ekonomisk möjlighet att bli student.
"Må ni göra vad ni någonsin vill!"
Allt var i harmoni med mina principer
"över ribban där den är som lägst"!
Lika viktigt att utbilda sig under skoltimmarna
var kunskaper och färdigheter
som jag skaffade utöver skolan.
Jag var med i all kamratkretsens verksamhet,
i små plikter och till slut som ordförande.
Denna erfarenhet var senare av nytta då
jag blev utnämnd till vicepresident utomlands
då jag var i förvärvslivet.
Jag sjöng i kör, spelade i orkester och var med
i mången kultiverande verksamhet.

Under ungdomsåren
är dörren på glänt till skymtande vuxenhet.
Att bli bekant med det motsatta könet är
en normal händelse.
Jag blev förtjust i en flicka med håret flätat,
sedan blev jag förälskad i min klasskamrat,
jag blev besviken, jag blev förälskad
på nytt flera gånger men sen till slut
allvarligt och djupt förälskad.
Med min kära
studerade vi tillsammans medicin utomlands.
Vi konstaterade att vi aldrig hade haft förr eller efteråt
ett så lyckligt liv, samspel och gemenskap
än under de där tiderna. Vårt livs lyckoår!

Vi grundade en familj. Det var givande, intensivt,
passionerat, starkt och kraftigt,
livets högsommarfirande.
Det faller aldrig i glömska! Jag hade mött
en härlig själsfrände. Jag kände,
att våra unga livs små eller större problem,
som vi hade lämnat bakom oss,
kunde lösas nu på tumanhand.
Mellan oss föddes djup kärlek.
Kärleken, den största gåvan, en av
de främsta byggstenarna i en relationen
mellan kvinna och man.
Man vet aldrig vad som komma skall!

Det är viktigt att livets värden är klara.
Två äkta makar kan ha annorlunda livsvärden.
Ömsesidig respekt är viktigt.
Kärlek är en allvarlig rolig sak. Jag erfor det genast.
Jag hyste henne ömma känslor
från första ögonblicket.
Det gjorde så ont i min själ att jag grät av lycka
ur hjärtats djup.
Lyckan är inte vad någon annan gör för
och med dig, men det hjälper väl
till att skapa och öka lycka.

Vi fick två önskade barn. Dottern och sonen.
Två härliga barn som har givit oss
mycket glädje och förnöjelse.

Mina arbetsår var lyckliga.
Läkaryrket har aldrig varit ett kall eller en brinnande iver
för mig. Jag hade redan banat väg för en annan karriär,
min morfars bana, affärsman.
På stundens ingivelse
efter ett sammanträffande med min vän, som studerade
medicin i Tyskland fick jag väckningen.
Pappas karriär blev min karriär.
Det är ett ganska vanligt val i avkomlingens levnadslopp.
Jag ångrade aldrig.
Pappas arbetsdag började på universitetet och fortsatte
på klinikerna och därefter vid järnvägarnas hälsovård.
Hans arbetsliv gick som på räls.
Vilken koincidens, även mitt levebröd tjänades på räls!

Ändå tog jag mitt arbete på allvar.
Jag arbetade tjugosju år. Jag hade ett händelserikt
perspektivfönster öppet mot hälsans och sjukdomens
hemligheter.
Läkaren är också endast en vanlig människa med all
sin svaghet.
Läkarjobbets viktigaste kunskaper och färdigheter
är förmåga att lyssna, anta utmaningar,
sköta dem och trösta.

Trots att medicinen utvecklas jämt och ständigt
klarar vi aldrig av att ändra naturlagar.
Vi kan inverka på livsvanor och öden.
Dödsfruktan kan vi inte eliminera, inte heller
kan vi bli räddade från livets sista naturliga akt, död.
Till sist vinner döden även över läkaren.

En god läkare är ödmjuk, han är inte felfri.
Läkaren lyssnar så länge patienten klagar över symptom. 
Ingen kan bli en själsläkare av egen vilja,
man föds en själsläkare,
man kan inte förklara sig som själsläkare.                   

Ett arbetsliv på räls som överläkare
förenade allt betydelsefullt för en lyckad karriär.
Medicin och affärsliv, kliniker och administrativt jobb,
allmän medicin, arbetsmedicin, företagshälsovård,
trafikmedicin och försäkringsmedicin.

Ju längre vi lever desto snabbare går tiden! Sen kom
en av min återstående livstids dag då jag borde fatta
att nu är detta arbetsliv förbi. Slutet kom ändå plötsligt
fastän jag var medveten om det långt tidigare.

Det värsta var ännu framför.
Jag hade trott att pensionen är en ny chans.

Den var det inte, var mina första känslor!

© Heikki Hellman 2012-10-26


Fri vers (Prosapoesi) av Heikki Hellman
Läst 269 gånger och applåderad av 8 personer
Publicerad 2012-10-28 04:01Bookmark and Share


  Amari VIP
Denna svit i 4 delar är fantastisk!
Från livets början och framåt, fick jag träffa och lite lära känna en till synes lika fantastisk människa.
Guldstjärnor strör jag över dessa texter!
2015-09-03

  Chawa VIP
Spännande att få kika in hur din sommar var. Tack!
2012-10-29

  Eva Langrath VIP
Fin beskrivning av kärlekens glädje och av ett liv mitt i levnadsbruset.
2012-10-29

  Palett VIP
En fin beskrivning av den härliga tiden, när livet ligger öppet framför en - fullt av möjligheter och längtan efter någon att älska !
2012-10-29

  aol
verkligen du är en kämpe som nådde dina mål i arbetslivet,
och nådde dina mål, så olika vi är angående yrken jag var utbildad plåtslagare skeppsbyggarei 20 år kockums arendal landskrona karlskrona, även slakteri jobbade jag smältverk tråddragare, man trivdes man levde,
lyckan ligger ju i att man mår bra, kunskaper kan man glömma men aldrig det rikaste av allt den visdom man får med sej,

2012-10-28

    ej medlem längre
Min första tanke är efter att ha läst ännu ett kapitel av Dina levnadsår, är att 'tänk alla människor man hinner möta under sitt yrkesverksammaliv!' Alla dessa möten som vi påverkar och påverkas av, kanske det sistnämnda mer, ty det är ju genom andra vi utvecklas.

Jag har trettio år i yrket men blir varja dag ännu påmind om det fantastiska liv vi har tillsammans med andra, ung som gammal. Att ständigt vara öppen för inför en annan persons behov eller uttryck. Att alltid känna ödmjukhet och nyfikenhet inför att kunna lära in ännu en sak.

Tänk alla Du mött, Heikki. Var och en Du fattat om handen och hälsat på, eller tagit farväl av och i spannet däremellan funnit en sådan omfattande historia i dennes livöde. Vilken ynnest! För båda parter.

Kärleken är drivkraften bakom det mesta och av detta har Du sinnet fullt och ur detta öser Du rikedom över oss alla. Tack!
2012-10-28
  > Nästa text
< Föregående

Heikki Hellman
Heikki Hellman