Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Önskar alla en härlig fortsättning på sommaren! Vinden är och har varit inspirerande i alla tider :)


ur Bibeln; om fåfänglighet och jagande efter vindOch jag vände mitt
hjärta till att begrunda
och utrannsaka genom
vishet allt vad som
händer under
himmelen; sådant är
ett uselt besvär, som
Gud har givit människors
barn att plåga sig med.
När jag nu såg på allt
vad som händer under
himmelen, se, då var
det allt fåfänglighet
och ett jagande efter
vind.
Pred. 1: 13 - 14Men när jag så vände mig
till att betrakta alla de verk,
som mina händer hade gjort,
och den möda, som jag hade
nedlagt på dem, se, då var
det allt fåfänglighet och
ett jagande efter vind.
Ja, under solen finnes
intet som kan räknas
för vinning.
Pred. 2: 11


Det som är krokigt
kan icke bliva rakt,
och det som ej finnes
kan ej komma med i
någon räkning.
Pred. 1: 15


Men när jag nu vände mitt
hjärta till att förstå vishet
och till att förstå oförnuft
och dårskap, då insåg jag,
att också detta var jagande
efter vind.
Ty där mycken vishet är,
där är mycken grämelse;
och den som förökar sin
insikt, han förökar sin
plåga.
Pred 1: 17 - 18


När jag alltså vände mig
till att jämföra vishet med
oförnuft och dårskap - ...
då insåg jag, att visheten
väl har samma företräde
framför dårskapen, som
ljuset har framför mörkret:
Den vise har ögon i sitt
huvud, men dåren vandrar
i mörker. Dock märkte jag,
att det går den ene såsom
den andre.
Då sade jag i mitt hjärta:
" Såsom det går dåren, så
skall det ock gå mig; vad
gagn har jag då därav att
jag är former i vishet?"
Och jag sade i mitt hjärta,
att också detta var
fåfänglighet.
Ty den vises minne varar
icke evinnerligen, lika litet
som dårens; i kommande
dagar skall ju alltsammans
vara förgätet. Och måste
icke den vise dö såväl
som dåren?
Och jag blev led vid livet,
ty illa behagade mig, vad
som händer under solen,
eftersom allt är fåfänglighet
och ett jagande efter vind.
Pred. 2: 12- 17

Övriga genrer av Tarantaran
Läst 626 gånger och applåderad av 8 personer
Publicerad 2013-07-28 23:09Bookmark and Share


  Sunlight
Texterna väcker tankar
vinden har alltid varit min vän
går ej att fånga...

Tack för din inspiration!
Önskar dig en fortsatt underbar sommar!
2013-07-29

  Lars Hedlin
Tycker mycket om din text!
2013-07-29

  Ewa-Britt Nilson VIP
Ja jaga efter
vind för fåfänga
är ju att fåfängt
dänga då kan man
lika väl sin dörr
stänga... Men se
se vind som kraft
när man ingen haft
kan va´ en god saft!
Biblen har alltid uppslag!
2013-07-29

  kerstin skriver VIP
tack för du plockade fram dessa. jagande vind. ja.
2013-07-29

  Marianne Räf
Tyckte dessa bibeltexter känns
hugsvalande i sommaren. De
har ett vackert språk, behöver
ej förstås, tolkas bokstavligen.
2013-07-29

  Federico Romano
Länge sen.. kommentaren kommer efter insupande av din text..
2013-07-29

    ej medlem längre
Det kan väl vara en önskan att bli förstådd och en vilja att skapa rättvisa?
Tror att tankar föds för att delas
2013-07-28
  > Nästa text
< Föregående

Tarantaran
Tarantaran