Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


Lite trött på anti-amerikanska tongångar som tycks genomströmma de allra flesta media i EU och på gator och torg där aktivister förhöjer och förstärker protesterna än mer ...


U.S.A. må ha sina brister ...

... och kanske ej
bör få vara okritiserat
av vare sig dig eller mig
eller någon annan ...

Men alla dess protester
mot allt som har med USA att göra
och deras militära ingripanden
på olika håll i världen ...

... tyder inte så lite på
att det nu som då
inom såväl 
skolutbildningen
som den övriga
allmänbildningen
råder synnerligen 
allvarliga brister ...

Brister vilka vida överstiger
de brister 
som aktuella protester
mot USA handlar om ...

Fakta är
att vare sig du eller jag
eller någon annan
som inte vore en god Nazist
och hade rätt rasbiologisk profil
skulle ha funnits kvar här
om inte USA 
ryckt in och räddat Europa ...

Efter deras räddningsaktion
under första världskriget
fick de ungefär samma skit
och kritik för allt
från de Europeiska massorna
vars tacksamhet
blott varade intill dess
att Europas ledande länder
deklarerat att efter kriget
som var det sista kriget
så skulle framtiden 
utvecklas vidare mot
vad som i de närmaste
liknades vid något av en Utopi ...

Om du läser historien
om vad som hände efter 1918
fram tills Hitler tog makten 1933
och vad som sedan hände
och hur övriga Europa reagerade
på Tysklands utveckling ...

... så måste du vara fullständigt blind
och eller ha en IQ på rekordlåg nivå
om du inte ser likheterna med
hur vi i Europa protesterar
och agerar med demonstrationer
jämväl en massa politiska diskussioner
mot orättvisor och folkförtryck
så som Egypten, Syrien 
och tidigare Jugoslavien och Irak ...

... Men utan deltagande av USA
har inte något Europeiskt land
vare sig enskilt eller EU som helhet
lyft ett konkret finger för
att gå in och verkligen stoppa
de oförätter och övergrepp
som demonstrationer
och
alla politiska diskussioner
riktat in sig på
utan att kunna till 
verkligt konkreta beslut 
om aktioner kunna nå ...

Ibland skäms jag över att 
vara Europé ...

Mitt hopp är dock 
att såväl utbildning
som allmänbildning
lyfts till en högre nivå
inom överskådlig framtid
så att vi slipper 
att en dag om inte
allt för många år
behöva återuppleva
de fasor vår passivitet
fått oss att råka ut för 
mer än en gång tidigare i historien ...

Betänk en liten stund 
bara för ett ögonblick
tanken att USA
helt sin världsledande roll
avsäger sig
och återgår till läget
innan 1941
då amerikanerna
isolerade sig totalt mot Europa ...

... och övriga världen ...

Hur tror du Europa 
kommer att klara sig då?

 
Övriga genrer (Brandfackla) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 183 gånger och applåderad av 5 personer
Publicerad 2013-09-04 22:43Bookmark and Share


  ResenärGenomLivet VIP
Tänkvärt...
2013-09-05
  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP