Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Någon lär fullständigt gå i taket när den dessa för dennes existens provocerande rader läsa får ... Vill bara uttrycka min djupaste medkänsla och berätta att jag dig helt och fullt verkligen förstår ... - Ingen ursäkt från mig, men en förklaring ...


Med åren blir man något mindre extrem ...

... då saker och ting
kommit att få
mer rimliga proportioner
i förhållande till 
rådande verklighet
till skillnad mot då  ...

Då kunde jag
tillsynes få ett ryck
vilket resulterade
i två veckors skrivande
som blev till en bok
på 4 - 500 sidor
i form av ett original manus
färdigt och klart för tryck ...

Men det var då
och det jag själv undrar
och funderar över nu
är vad som hände sen ...

Att skrivandet då
på blott två veckor
gjorde att förlaget
4 - 500 sidor kunde få ...

... hade sin bakgrundshistoria
vilken jag behöll för mig själv
och ej lät omvärlden nå ...

Under senare år
har det börjat hända igen
men till skillnad mot då
stannar alla de ord
som då fyllde 4 - 500 ark
kvar och förblir inom mig ...

Det har kommit att bli
ett rätt digert lager
av böcker i allehanda format
som härbärgeras inom 
och som väntar på
att få komma ut i full dager
så att de sina väntande läsare
i läsbart skick ska kunna nå ...

Att 4 - 500 sidor
skrifta ner
är inget problem i sig ...

Men det som ryms
på nämnda sidor
är någonting 
som vuxit fram 
under väsentligt längre tid
än blott två veckor ...

... inom mig

Ty det jag skriver
förmedlar uteslutande
saker och ting 
om allt som hänt,
händer och sker
i mitt liv 
runt omkring  ...

Då var mitt liv
fyllt av aktivitet
och det fanns sällan tid
för vare sig egentid
eller mer än några få 
korta ögonblick då och då
för stilla kontemplation
och ens en antydan till sinnesro ...

Nu gör jag ingenting
annat än det
för vilket jag då
sällan någon tid över 
kunde få ...

Stilla kontemplation
analys och reflektion
över såväl 
det som en gång var
men som ej längre är ...

... som över det
som hänt på vägen hit
där jag just nu är
utifrån det lilla 
som ännu finns kvar ...

Likväl 
är det först nu
som jag inser
varför jag då
var så produktiv
till skillnad mot nu ...

- Att skrifta ner
4- 500 sidor 
på två veckor eller mindre än så
var nödvändigt av flera skäl ...

Dels för att tömma ur mig
överskottet av 
tankar och funderingar
vilka annars riskerade
att spränga 
hela min kropp och själ ...

Dels för att jag då
ständigt var på väg
mot nya mål
och det därför ej 
fanns mer tid för mig ...

Att jag nu ser detta uppenbara
för mig då så ogripbara
är ej längre så svårt att förklara  ...

Har ägnat ett antal år 
till att följa varje ordination
som talat om vila
och att inte göra någonting
för att kunna läka
alla sår ...

Sår som man ofrånkomligen
genom att leva det liv
jag levt obevekligen får ...

Men varje dag 
jag känner att jag lyckats
med såväl min mission
som min ambition
avseende att göra
absolut ingenting
utom att vila ...

... upptäcker jag
att min stolta lyckokänsla
över min prestation
varit tämligen överilad ...

... när jag känner hur
svetten lackar 
som om jag sprungit
ett maraton
vars bana består 
av enbart gropig väg
och uppförsbackar ...

- Insikten 
vilken infinner sig
berättar att det jag gjort
dessa dagar
är att jag låtit 
mina minnesarkivs överflöd
fylla och leka fritt
med mina tankar 
och funderingar ...

... just därför att 
jag nu har tid ...

Men det ger mig tyvärr
inte så stora möjligheter till
att få den vila jag behöver
för att kunna läka mina sår ...

Samtidigt gör min oförmåga
till att kunna göra ingenting
det mindre svårbegripligt
för mig själv att förstå
varför jag mår som jag mår ...

Behöver verkligen dig
som är så innerligt ämnad för mig
ty du fattas mig
mer än någon kan förmås till
eller ens har viljan att förstå ...

... Din kärlek
och att få älska dig
är det enda som förmår
att över tid läka mina sår ...
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 210 gånger och applåderad av 9 personer
Publicerad 2014-06-05 01:32Bookmark and Share


  Magica VIP
Berörande, kram.
2014-06-07

  Nasrin
Väldigt talande och insiktfullt!
Kärleken är den kompass som leder oss fram och ger oss hopp och mening i livet.

2014-06-05
  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP