Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

LOCUS OF CONTROL AND DEPRESSION

The internal and external locus of control is a psychological theory meaning that people have a tendency to put the control of what is happening in their lives within outside or inside themselves. They act, react and even feel in different ways based on where they put (usually subconsciously) their locus of control. As a matter in fact people move between the two of them all the time and depending on where they put their focus – internal and external- they will be able to deal with different situations differently.

 

By internal locus of control it means that an individual has a belief system with which s/he will be capable of managing different tasks and giving herself or himself credit for managing it. The individual simply believes that s/he has control over her/his destiny. A person with an external locus of control has instead a belief system, thinking and believing that others are better than her/him, and that s/he has just been lucky to manage with a task. The individual simply believes that s/he has no control over her/his destiny.  

 

The risk for depression will be higher if an individual with just an external locus of control puts in a difficult situation where s/he is not managing with all tasks s/he is giving to, or not receiving the amount of positive feedback s/he is needing in order to feel good and function normally. In the opposite the risk for depression will be much lower if a person with more internal locus of control puts in a stressful situation with less or no receiving positive feedback. In such a case the psychological well-being drops but the individual is less likely to end up in a pathological mental mode. The individual needs just to take measures to get back to her/his normal psychological status.

 

© Samuel E. Rajeus

Dr. cand. of Psychology

Specialist in general psychology

Licensed Psychotherapist (CBT)

  

 
Övriga genrer (Essä/Recension) av Samuel E. Rajeus VIP
Läst 445 gånger och applåderad av 1 personer
Publicerad 2014-09-16 08:40Bookmark and Share


  Samuel E. Rajeus VIP
Hej Staffan!

Det är i linje med det du skrivit.

Sektmedlemmar generellt brukar lägga makten av sitt välbefinnande i sektledarens händer och det är problematisk och det kan leda till sämre psykisk hälsa, alltså extern lucos of controll.

Sektledaren däremot med sitt ledarskap har en intern lucos of controll, dvs han/hon ser sig som någon som inte bara har kontroll över sitt eget öde, men också över andras (sektmedlemmar).

Allt gott
Samuel
2014-09-18

  Staffan Nilsson
Komplicerat.

Personer som tror att de bestämmer själva över sina liv respektive de som tror att de är beroende av andra för lyckas.
Extremtyperna är de som bara tänker på sig själva och skiter i andra respektive de som utplånar sig själva för att bli en i gemenskapen. Typ sektedaren och sektmedlemmen.

Om jag har förstått rätt så löper de senare större risk att drabbas av depression än de förra.

Varför är det så?
2014-09-16

  walborg
Intressant teori. Med tillägget av att en utvecklingsnivå som klarat den oidipala krisen blir dessa teorier användbara
2014-09-16
  > Nästa text
< Föregående

Samuel E. Rajeus
Samuel E. Rajeus VIP