Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

JOURNALISTIKENS KÄLLOR I

Inom   journalistkåren    råder   en   gyllene   regel
som   närmast   lagbunden  på   varje   tidningsred-
aktion   att   aldrig   avslöja   källor   till   en  nyhet,
om nu  inte  källan  själv  medger  detta. Man  kan
då  anta  att   källan   inte   är  tillförlitlig  eftersom
den  inte  kan verifiera  sitt material  som uppgifts-
lämnare, detta  gör  att  motpart  är  fråntagen den
demokratiska  rättigheten gå i svaromål  gentemot
källan och bestrida  dess halt av sanning, men  om
nyhet  föranleder  till  ett  domstolsärende, tvingas
nämligen respektive  tidningar delge samtliga  käll-
or  i målet, då  bevisföring  för  ett  rättvist  utslag i
ärendet  endast kan komma  ifråga  genom  att käll-
orna angivits,allt enligt den demokratiska yttrande-
friheten, i  annat  fall  kan  nyheten  leda till åtal för
dels"skyddande av brottsling"samt"brott mot mäns-
kliga rättigheter"

Den som på ngt sätt varit i kontakt  med  en nyhets-
redaktion, det må vara  som frilans, pryo  eller som
uppgiftslämnare, vet att är det någonstans där skva-
ller, rykten och förtal  iscensätts i jakt  på  ett scoop
så är det där, de  när  sina  önskesanningar  som de
ammar så ofta de kan i sin journalistiska  optimism,
ibland till att den blir så verklighetsfrånvänd att det
kan  betraktas  som  en  psykotisk  vanföreställning,
så nyhetsmedia ska man  aldrig ta på för stort allvar,
där finns mycket av politisk  och  religiös  propagan-
da  som i förväg beställts  för en viss summa pengar,
och man ska inte förglömma  att  en  tidningsredakt-
ion är ett vinstindrivande  företag,som lätt skulle gå
omkull  om det inte  vore korrupt, att de  pressetiska 
reglerna missbrukas är nog  lika ofta förekommande 
som  morgonståndet  hos  studerande konfirmander
på en bibelskola.

Fler"Whistleblowers"typ Julian Assange och Edward
Snowden är att förorda inom journalistkåren.
Blodtörsten hos många reportrar  är stor och till syn-
es omättlig  där de inte drar sig för att  karva ut hjärt-
at på levande  varelser, och även ägnar sig till  perver-
terat  nekrofila  dissikeringar och obduktioner, vilket
kan  jämföras  med   vampyrer,  gamar, chakaler  och
parasiters festande på lik.

                                           *
Övriga genrer (Essä/Recension) av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 403 gånger och applåderad av 3 personer
Publicerad 2015-02-23 03:07Bookmark and Share


  KattenKin VIP
Precis. Har du hört Udo Ulfkottes avslöjanden? Om inte borde du kolla på det, intressant som tusan! Med livet som insats, säger att han törs för att han är barnlös. Check it up!
2015-02-23
  > Nästa text
< Föregående

Notarius publicus:Sten Wiking
Notarius publicus:Sten Wiking VIP