Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Några nattliga funderingar om vad respekt är. Och vad det möjligen inte är. Respekt är ett respekterat begrepp som är svårt att få grepp om.


Respekt

Det finns mycket man inte begriper. Men också sådant som man tycker sig ha god kännedom om. Man kan ha funderingar och åsikter om båda. Antingen på kul, eller för att man tror sig ha något att tillföra.

Om man i detta sammanhang enbart betraktar större kunskapsområden som har tillhörande och kompletterande värderingar brukar man som relativt insatt i regel se större vidd av området i fråga än den mindre initierade. Astronomen ser galaxerna men inte mannen med den vanliga kikaren. Astronomen har bättre metoder och kunskap. Den andre har sin kikare och möjligen google.

Den initierade (och omdömesgille) har då benägenhet att i större utsträckning reflektera över invändningar än den mindre insatta. Rimligen för att han är intresserad av det han mödosamt satt sig in i, men också för att vidga sitt perspektiv, för själva sakfrågans skull. Kanske får det ta tid för att den insatta har ett vida större perspektiv att belysa invändningen ur. Man kanske kan se det som att den insatte har större respekt för saken än andra. Men är detta just respekt? Frågan får hänga i luften.

Tänk om någon hävdar att det som sker utanför vår galax enbart är en spegelbild av oss själva, och har någon - i första ögonkastet åtminstone - murrig teori om varför! Exempel: Ljuset från oss ger sig iväg (en bra bit) för att sedan dras tillbaka av gravitationen!

Astronomen skulle nog lyssna noga (till en början?) men sedan, med hjälp av sin kunskap och sina metoder kunna troliggöra att den allmänt rådande uppfattningen har en många gånger större bärkraft. Han skulle kanske till och med kunna säga hur många gånger! Nog är det troligt att astronomen - sin insikt till trots - hade lite mera respekt för både invändaren och dennes argument, medan den publik som inte sett  saken i ett vidare sammanhang snabbt avfärdar båda två (argumentet och dess upphovsman) utan att fördjupa sig i annat än en rudimentär kunskap om Big Bang. "Alla" vet ju hur det är! Astronomen kanske vill ta till vara en pedagogisk folkbildningsaspekt. Respekten för både sakfrågan och presentatören varierade nog redan under framställningen. Men också då olika hos insatta och de som bara har lite allmänbildning i ämnet.

Ett visst moment av stolthet och respekt för sitt ämnesområde måste också beaktas. Dumheter och slikt måste avfärdas om frågan ska bort från astronomens bord. Lekmannen kan skaka på huvudet och gå vidare. Vad är respekt här? Frågan är sedan om den insatte har respekt för den oinsatte som kommer med invändningen. Invändningen kan vara ett spontant hjärnspöke utan större eftertanke, men den kan också komma från ett för branschfolk ovanligt håll. Det känns som om respekt för sakfrågan har en annan "livscykel" än upphovsmannen.

Så har vi presentationens karaktär. Jag hade en gång en fantastisk (jag hatar ordet!) idé om hur all världens energiproblem skulle kunna lösas. Som någorlunda insatt borde jag förstå att det inte fungerade. Men gick bet. Frågade andra mera initierade om varför detta inte fungerade. Ett svar var: Det fungerar nog men blir för dyrt att utveckla! (Det handlade om betydligt enklare grejor än fusionskraft). En f d chef med betydligt djupare insikt i detaljerna sa ungefär samma sak!

Vad göra? Jo, frågan ställdes till Sveriges då antagligen skickligaste tekniker: Curt Nicolin. Jag kunde inte tro att lilla jag hade kommit med alla tiders största tekniska innovation, så jag gav humorn ett visst utrymme i mitt brev. Han svarade mycket trevligt och beklagade min "bristande respekt för Monsieur Carnot", en vetenskapsman som en gång framlade nu vedertagna principer om hur effektiv en maskin kan vara.

Javisst, ja. Tänkte inte på det!

Jag tror han tyckte det var kul, episoden, och att den bidrog till lite ömsesidig respekt.
Prosa av erkki
Läst 317 gånger och applåderad av 5 personer
Publicerad 2015-03-27 00:33Bookmark and Share


  Ljusletaren
Alltså denna text är ... ja denna text är ... så i grunden bra. Gillar dina tankar med att se allt från två håll.
Du jag måste bokmärka detta för detta är en text som jag vill återkomma till. Hittade mycket matnyttigt här som tillför min själ lite mer av näring *tack*
/kram
2015-03-27
  > Nästa text
< Föregående

erkki
erkki