Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Rytm är såväl en Universell som en subjektiv upplevd känsla ... I detta flöde berörs blott några få, om än rätt väsentliga områden där rytmen ett så avgörande inflytande har men också får ...


Rytmen för fram ...

... själva känslan ...

Känslan 
som ger
innebörd och mening ...

... i såväl
dansen som musiken
kroppsspråket
och den tillhörande retoriken ...

... i de  skriftade orden
och de pågående samtalen
kring borden ...

Men rytmen
är jämväl
det som får oss
såväl
att se, känna,
ta till oss
och kunna avnjuta naturen ...

... i allt levande 
som vi oss omger med ...

Rytmen
är det som bygger
och kommunicerar
de toner 
som hela  Universum
utifrån sina minsta beståndsdelar
föds, utvecklas, växer 
stagnerar, sönderfaller
för att återfödas
i det allomfattande kretsloppet
och dess kontinuerligt skiftande flöden ...

Rytmen 
som pulserar 
och genomströmmar
hela vår kropp och själ
men jämväl 
alla våra sinnen, minnen,
tankar och funderingar ...

Ej att förglömma
rytmen 
vilken väcker liv
i allt det vi inom oss gömma
när vårt undermedvetna
låter oss bearbeta 
såväl verklighet som fantasi
i våra återkommande och skiftande drömmar ...

Rytmen
är liksom musiken
till såväl sina delar som sin helhet
det som är gör allt det där så speciellt
men samtidigt 
så allomfattande generellt 
allmängiltigt universellt ...
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 349 gånger och applåderad av 17 personer
Publicerad 2015-11-01 06:07Bookmark and Share


  Maud Louise VIP
Jaa - universums rytm som pulserar genom livet, i oss o utanför oss
2015-11-02

  Hanna Mari Wallin
insiktsfullt och välbeskrivet om livet i dess olika skeden
2015-11-01
  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP