Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

hur blir det avlånga landet globalt på TellusDet som bekymrar mig är hur vi ska bygga ett hållbart samhälle där ingen kränker ingen, där alla har religiös frihet, men samtidigt tycker lika om lagstiftningen och lagstiftningen måste ju vara lika för alla och får inte kränka någon frihet.

Än mer komplicerat blir det när vi ska betrakta alla människor som lika, men vi får inte kränka deras egenart, inskränka på deras fria vilja att utöva sitt fria jag som de vill, men vi ska ändå enas om ett gemensamt samhällskontrakt.

Och om människan tycker olika, är vi lika egentligen och sen måste undantag skrivas för varje individ, eftersom vi är fria att vara som andra inte är och ändå vara samma människa som andra säger att de är, då de löser andras problem.

----------
Prosa av Jag är fan större än Sartre VIP
Läst 198 gånger och applåderad av 3 personer
Publicerad 2015-11-11 18:15Bookmark and Share


    Elisabeth Nilsson VIP
Intressanta frågställningar du funderar kring. Finns det någon som har svaren?
2015-11-12

  NOTARIUS PUBLICUS VIP
Där är en sån där till som inte använder båda hjärnhalvorna,och därmed deformeras i sin logiskt realistiska tolkning av sakernas tillstånd,lås upp hjärnan för helvete !
alla är vi lika mycket olika i värde en jude är mer värd än tio palestinier tex
på banken anses jag mer värd än dig om jag har 500 spänn mer på kontot,jag är starkare och intelligentare ån dig,alltså har vi olika värden allihopa.
2015-11-11

  Annie b'larsson VIP
Ja, det blir komplicerat, men eftersom alla människor har ett lika värde, är det vad vi har att åstadkomma. Det ingen som säger att jämlikhet och demokrati är något självklart eller lätt att skapa, men vi har inget val - och du ska inte lösa problemet ensam, det ska människan göra tillsammans. Det kommer att ta tid, med om man inte tror att det går, vill man förmodligen ingenting heller. Olof Palmes geniala, numera, ordstäv: "Politik är att vilja", det står sig bra.
2015-11-11

  NOTARIUS PUBLICUS VIP
Sååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå ! profeten helbrägdagörelsens pastor fra Gavle har talat,han som bara ser två sidor av myntet och blundar för det tredje,han ! som bara är ensidigt enkelriktat enformigt enahanda bettecknar "allaslikavärde" och inte ser"allasolikavärde" vars sistnämndas mångfaccetterande världar ter sig rikare friare och öppnare än det smygdiktatorer försöker med floskler förföra folket med lögner.
2015-11-11

  blekhet VIP
Och hur handlar du då i ditt bekymmersamma sinnelag?
2015-11-11

  Larz Gustafsson VIP
Liberalismen är en kräftsvulst.
Dess mer radikala - men lika småborgerliga - förlängning är anarkismen.
Båda är avskyvärda.
2015-11-11
  > Nästa text
< Föregående

Jag är fan större än Sartre VIP