Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

PRAKTSK UTÖVNING KONTRA TEORETISK ÅTERGIVNING

Vissa  författares  roller  verkar  endast  som
iakttagare  och  skildrare,  de  kan  därför  ej
belastas ansvariga för det de  skildrar, under
förutsättning de  återger det med  en verklig-
hetstrogen  glöd  och  sanningslidelsens  eld.

De läsare  som  känner  sig  utpekade och illa
berörda  går  ofta till motangrepp  mot själva
författaren av att misstänkliggöra denne gen-
om texten, trots  att den inte har  det  minsta 
med författaren att göra.

Det  är  som  med   skådespelare  och  artister
av vilka  de tror är likadana privat  som i sina
praktiska yrkesutövningar, vilka  oftast är det
rent motsatta.
                                      *
Prosa av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 191 gånger och applåderad av 4 personer
Publicerad 2016-01-03 01:14Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS VIP