Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


Med anledning av Macchiarini-skandalen, Yesin Cetir, 26, avled den 19 mars 2017,Yesim Cetir opererades två gånger av Paolo Macchiarini på KI. De luftstrupsimplantat som Macchiarini opererade in fungerade inte.


DEN FRAMGÅNGSRIKA "PSYKOPATEN" MED EN FORSKARPOSITION (2)

Några få högintelligenta, högutbildade forskare och ledare, med ett kriminellt tänkande (psykopatiska drag), samlas runt varandra.

De resonerar och kommer fram till att det är helt okej att experimentera direkt på människor (mest outtalad och underförstådd, förstås) och döda ett antal av dem (sju patienter) för att föra fram forskningen och kanske rädda hundratals liv i framtiden.

Exakt i linje med det som en av forskarna i gruppen uttryckte: ”We are learning by doing (directly on human beings).” 

Det som de inte vill känna sig vid är att det som de gör är en kriminell handling, även om de gör det med stöd av rådande regler och lagar.

 

© Samuel E. Rajeus, den 02 april 2015
Övriga genrer (Journalistisk text) av Samuel E. Rajeus VIP
Läst 701 gånger och applåderad av 3 personer
Publicerad 2016-09-10 09:11Bookmark and Share


  Annie b'larsson VIP
En patient som lider av en dödlig sjukdom eller befinner sig i en medicinsk situation där hon inte själv kan avgöra utgången, är helt i händerna på läkaren/läkarna och kan ingenting göra. Läkaren behöver inte vara psykopat. Det räcker med att det är en läkare.

Människa, stå upp, tag din säng och gå!
2017-02-18

  objekt3 VIP
Kroppstransplantation!
2016-09-10
  > Nästa text
< Föregående

Samuel E. Rajeus
Samuel E. Rajeus VIP