Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

BARNATRO

Barnatro, som de alltför vuxna

inte känner, om JESUS,

syndarens vän!


Som är mer än gods, familj

och vänner . och vägen

hem.
Fri vers av Sven-Erik Sköld
Läst 219 gånger och applåderad av 1 personer
Publicerad 2016-10-23 19:52Bookmark and Share


  M M Mannheim VIP
Ja, barnatron bär genom livet!
2016-10-24

  objekt3
Har du kvar din vanatro
ifrån hemmet lugna bo?
Kan du bedja än, som förr du alltid bad:
"Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är".
Gamla mor då känner sig så nöjd och glad.

vanatro, vanatro,
till himmelen du är en gyllne bro!
vanatro, vanatro,
till himmelen du är en gyllne bro!

Du har kanske vandrat kring
runt kring hela jordens ring,
och i fjärran land du sökt att lyckan nå.
Du har gråtit mången gång,
då du hört en gammal sång,
som du minnes ifrån hemmets lugna vrå.

vanatro, vanatro,
till himmelen du är en gyllne bro!
vanatro, vanatro,
till himmelen du är en gyllne bro!

Likt en seglare i hamn
blev du lugn i modersfamn,
ömt hon smekte dig och sjöng om himlens land.
Hennes stämma blev så varm,
när du låg vid hennes barm,
hon din framtid lade tryggt i änglars hand.

vanatro, vanatro,
till himmelen du är en gyllne bro!
vanatro, vanatro,
till himmelen du är en gyllne bro!

Du blir lycklig liksom förr,
om du öppnar hjärtats dörr,
barnaårens sällhet åter bliver din.
Uti himmelen blir fröjd,
och du själv blir glad och nöjd.
Du kan sjunga se´n med jubel i ditt sinn:

vanatro, vanatro,
till himmelen du är en gyllne bro!
vanatro, vanatro,
till himmelen du är en gyllne bro!
2016-10-23
  > Nästa text
< Föregående

Sven-Erik Sköld