Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
when bear stepped clear of bear, scar stepped clear of rosasharn


Rosasharn

 

”Handräckning, det är ett sår. Som om vi borde ha plastat in henne istället.”

 

 

---------------------------------------------------------

 

 

”182 cm, 53 kg. Ålder konfunderad. Inga ytliga skador. Naglar lackade. Notera benplacering. Viss knotighet. Överskott av bruna lockar. Hona, typ. Rent kliniskt är det inget fel – men, något gick snett härinne.”

 

 

 

vivisektion (av latinets vivus, ’levande’, och sectio, ’snitt’):
Studiet av levande djurs eller människors inre struktur.
Utförs via invasiva ingrepp med t.ex. skalpell eller hammare.
Kan ibland övergå i obduktion.
Resultatet är för objektet oftast oåterkalleligt.

 

 

 

”Allt tycks så felplacerat.”
”Ibland avblodar man dem i förväg.”
”Som kallskänkor.”
”Det är oklart om vi tittar på en människa.”

 

 

 

[flebotomi:
Känt som kirurgers lekplats.
Innebär sjukdomsrening via avlägsnande
av blodklumpar, även benämnt "skörd".
Genom tiderna har åtskilliga mirakel noterats,
såsom återuppståndelse, folkrensning,
samt förlåtelse.]

 

 

 

Analys av moderartär:
Vissa dissektioner kan fortgå i åratal.

 

 

 

”Som ett stort sår.”
”Det är en sheela.”
”Det får man för i helvete inte säga.”

 

 

 

 

trauma:
Går även under beteckningen ”inte min vilja men Din”.
Orsaken är debatterad, men misstänks härröra
ur brist på beskydd. Botemedel saknas.

 

 

 

(blödningen
en tredskodom,

den färdigsnickrade kvinnan,
alla oxar:

ibland
blir de till slakthus)

 

 

 

”Det är här problemen ligger: det saknas innanmäte.”
”Blev det bortlyft?”
”Vi har letat, situationen är pinsam. I rapporten kallar vi det missväxt.”

 

 

 

[missväxt:
Indikerar överdriven förekomst
av trollsländor i levande grödor.
Fenomenet var välkänt i gamla
jordbrukssamhällen. Botemedel kunde
inkludera sanering, krig eller
samhörighet.]

 

 

 

sam-hö-rig-het:
Knutor eller svulster, svåra att avlägsna.
Bildas ibland mellan till synes vitt skilda individer.
Försök till avlägsnande kan utmynna
i trauma (se d.o.), minne (se d.o.),
vivisektion (se d.o.).

 

 

 

Analys av försvunnet maginnehåll:
svält är en överlevnadsinstinkt.

 

 

 

(bortglömt faktum: hon log)

 

 

”Hon är en skopa av den kvinna hon kunde ha varit.”
”Oförmåga. Det är det enda brottet här.”
”Ska vi avlägsna ögonen?”
”Det här är inte en försäljning.”

 

 

 

Avstavning av ’sorg’:

/// HTTP Error 404 – File or Directory not found ///

Felmeddelande:
Avstavning av ’sorg’ ej möjlig.
Var vänlig välj ett annat sökord.

 

 

 

 

FAKTA/VIKTIG INFORMATION:
Alla dessa utgrävningar skulle i normalfall
betecknas med ”människa”, men det är i
kroppshålorna den verkliga pulsen
ger sig till känna.
Se vidare ’missväxt’.

 

 

 

”Det är märkena som oroar. Som av ett djur.”
”Rävar. Eller brister i hanteringen.”
”Vi skriver ’skador okända’.”

 

 

 

 

hjärta (latin: cor):
Ett i brösthålan beläget, knytnävsstort, ihåligt muskelorgan.
Börjar hos ett mänskligt embryo att slå
cirka tre veckor efter befruktning.
Bryts ibland upp vid sökning efter
sanning, ursprung eller föda.

 

 

 

Analys av ’minne’:
allt är inte förlorat.

 

 

 

(lidande
är bara andra människors spasmer;

förlust
är levande vävnad,

 troféer
på tåspetsar)

 

 

 

Analys av mjukvävnad:
Innan ärr hårdnar, bygger mjölbaggar bon
och stavar det m e d k ä n s l a.

 

 

 

”Ungdjur. De är alltid sårigare.”
”Hon var inte en krissituation.”
”Lämnade hon något meddelande?”
”Ingen ska se henne igen.”

 

 

 

Analys av ’saknad’:
Döden har många variationer.
Se vidare ’vivisektion’.

 

 

 

 

[borttappat meddelande:
Människor vet aldrig vart de ska titta.]

 

 

 

”Vad har vi lärt oss? Va? Va?”
”Vårda dem.”
”Det är ingen dödsorsak.”
”Hon ville inte skiktas.”
”Hon är inte något offer.”
”Hon är fucking solskenet.”
”Svär inte. Och det är fortfarande inga dödsorsaker.”

 

 

 

 

FAKTA/VIKTIG INFORMATION:
I vävnadsstrukturen finns något som kallas ’hopp’.
Bör ej rubbas.
Rubbning kan leda till missförstånd, såsom
tron att ’förlust’ betyder evighet.
Men förlust är bara ett ben, och gnagandet är vad
som läker även den minsta organism.
Och det är benen som stannar kvar längst.


 

 
Analys av 'blodpöl':
Det sägs att hon öppnade ögonen och såg vördnad.

 

 

 

”I hennes liv fanns tystnad. Det fanns en godhet där. Men det var tystnad.”
”Och hon höll ljuset framför sig.”
”Ni lyfte nyss ut hennes bröstkorg och hjärtat ligger i en metallskål: det här är en obduktion, inte en förbannad poesiafton.”

 

 

 

 

 

 

 

hennes hjärta

 

 

(det brister, det brister inte än)

 

 

 

hennes hjärta,
var -----

 

 

 


 

  

 

 

PÅ GRUND AV BROTT ÄR OVANSTÅENDE TEXT RADERAD.
HÄNDELSEN RUBRICERAS SOM FOLKMORD.
I BRIST PÅ BEVIS KOMMER FALLET INTE ATT ÅTERUPPTAS.

 

  


 

 

 

 


 

 

 

Kliniskt-patologiskt utlåtande:

Pga. meningsskiljaktigheter svårigheter fastställs dödsorsaken till brist på omvårdnad.

 

 

Vi gjorde vårt bästa.
Fri vers av Scarlett Miryam VIP
Läst 1486 gånger
Publicerad 2017-04-21 14:10Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Scarlett Miryam
Scarlett Miryam VIP