Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Självporträtt 1990


MÖTEN OCH KARISMA

MÖTEN
Vi fick livet då våra föräldrar fann varandra och grundade en familj!
Livet här har inte varit en fråga beroende av vår egen vilja. Vi har inte valt när, i vilket land eller vilken kultur vi föds eller ville vi inte alls komma hit. Viktiga ramar av vårt liv!
Under mina snart åtta årtionden har jag träffat en mängd fina, härliga mänskor. De bästa har varit min egen mor och far och mina två bröder.
Tre av mina fyra mor- och farföräldrar träffade jag under den första tiden av mitt liv.
Min farfar avled fem år före min födelse. Han är mig bekant endast genom foton. Han representerar för mig en gentlemans urtyp. Av något särskilt skäl, hans kära intressen, fiske och foton, har blivit även mina två viktiga vanor att syssla med och tillbringa min fritid. Farfar satt gärna på mete efter sin arbetsdag och narrade abborrar.
Min morfar och farmor dog då jag var endast dryga tre år. Min mormor levde längst. Hon blev mig mycket kär. Jag var åtta då hon dog av diabetes.
Min mor hade fyra bröder. Alla var affärsmän och fortsatt sin fars affärsföretag framgångsrikt. Den äldsta av dem hette Matti. Han stod fadder till mig och blev mig mycket kär under hans livstid. Matti levde till 93 års ålder. Alla mina morbröder var varma, före bilder, lätta att närma sig. De har medverkat positivt i min utveckling som människa.
Min far hade tre kusiner, en av dem levde ända till hundra och ett år gammal. Farbror Arvo stod även fadder till mig . Också han om någon var en urtyp av gentleman från Viborg, affärsman och evakuerad efter kriget.
Jag hade fina svärföräldrar. Deras eget äktenskap var inget typexempel för hur man borde leva tillsammans. Var för sig var de för mig älskvärda släktingar. Deras äktenskap hade samma problem som många andra hade under krigsepok, osäkra tider, fruktan, sjukdomar, bekymmer … De hade kommit ifrån varandra. Undra inte på om att de på min käras och min vigseldag lät alla gäster veta att det är över nu och skilsmässa!
Utöver dessa mina närmaste och släktingar träffade jag under mina levnadsår förstås i skolan, under mina studieår och i jobb en massa mänskor och kamrater, vilkas exempel, seder, gäromål och kamratskap bearbetat mig åtminstone i goda ärenden och händelser -- också sämre exempel kan vara nyttiga!
Bland mina lärofäder vid mediciniska fakulteten blev några professorer i mitt minne varaktigt som kloka och mycket positiva personer och jag litade på deras lärdomar och undervisning. Framför allt var de lärda, sporrande, hyggliga, faderliga och tog studenter i beaktande för första början som framtidens kollegor! Denna positiva inställning var självklarhet genast efter att ha blivit accepterad som en medicinare. Det var ett undantag med något acceptabelt skäl om du inte blev färdig du hade börjat medicinstudier. Kanske det är också ett bevis på det att rätta individer blev valda i dessa fina studier .Jag anser att ett tyst samförstånd dominerade om faktum att det finns en viss människotyp lämplig till läkare. Det finns ingen separat sak som vore viktig överallt annat , att man hade genomgått sin grundskola briljant eller att man hade goda kunskaper och förmåga till logiska tankearbeten i matematik eller biologi. Att respektera livet och mänsklighet omfattar många andra kvaliteter och karaktärsdrag, till exempel mångsidig kompetens, självdiciplin, tukt och livsglädje.
Eget hem och egna föräldrar är uppfostrans grundenhet därefter kommer lärosäten, arbetsliv och människokontakter. På dessa element byggs relation till livet, väljes livsvärden, ideal och idéer omfattas.
Många av personer med vilka jag blev vän och bekant med var energiska, starka och magnifika kvinnor och män som hade förmåga att leda arbeten. Nu många år senare uppfattar jag att jag har varit i närhet av karismatiker och i deras händer. Åsnabrygga till spännande begrepp, karisma. Jag försöker lite tänka vad den är!

OM KARISMA
En karismatisk mänska är ”oförglömlig”. Hens karaktär är imponerande, strålar entusiasm, väcker beundran, är passionerad och genuint intresserad av andra människor.
Karisma är en sorts personlig charm, entusiasm, humor. En sådan person har intresse för en annan mänska och förmåga att inspirera.
En karismatisk mänska vet hur leva i nuet, lyssnar och är närvarande. Dessa egenskaper kan var och en utveckla för sin del genom att göra många saker samtidigt. Karismatiker respekterar andra göromål, uttrycker negativa saker hellre på ett positivt sätt.
En karismatisk person har förmåga att berätta och skriva. En sådan person odlar idéer, minnesbilder och ställer mål. Att försöka är inget mål!

© Heikki Hellman 07-05-2017
Prosa (Kortnovell) av Heikki Hellman
Läst 404 gånger och applåderad av 7 personer
Publicerad 2017-05-07 17:02Bookmark and Share


  Janina Kaminska VIP
Mycket intressant skildring av ditt liv.
2017-05-17

  ResenärGenomLivet VIP
Fint berättat om hur livet varit...
2017-05-07

    ej medlem längre
Tack för en fin skildring av livet och av anhöriga, släkt och lärofäder. Som synes har du haft ett innehållsrikt och intressant liv genom studie-och arbetsår!
2017-05-07

  Larz Gustafsson VIP
Ett överjag är aldrig något positivt.

2017-05-07

  walborg
Härlig beskrivning av personliga egenskaper som karisma och mogen personlighet och ett moget balanserat överjag och säkert hög intelligens som hjälper till.
2017-05-07

  Larz Gustafsson VIP
Karismatiker betyder egentligen en kristen som talar i tungor.
2017-05-07
  > Nästa text
< Föregående

Heikki Hellman
Heikki Hellman