Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
En beställnings-dikt till nyinvigningen av Tivedens Nationalpark skriven på hittepå-språket på biologisk mångfaldiska. Den stackars teckenspråk-tolken bredvid mig på scen gav upp efter tredje raden... En kärleksförklaring till naturens doldisar.


Art-poesi

På Biologisk mångfaldiska
läser jag denna dikt
Obegriplig sommargyllen ett syltåg av hieroglyfnyckelpigor
Drar i alla blåtåtlar, lyfter min svart sköldlav
Höjer mindre märgborre renfana
Med pipdån, dunder och brakved
Och sätter klofibbla och kärringtand i prästkragen
På skogstordyvel-bolagen
Skäller utter svinroten efter notblomster!
Nötskriker: grävling där du står!
Men ingen förstår
Bryr sig inteveronika ett skvattram
Om att arter i Tivedtrappmossa
Försvinner som trollsmör i solsken.

Jag letlavar, är en ängssmygare och lövsångare,
Som lägger mindre vattensalamander panna i djupa nervveckmossa
Sveper mig i sorgmanteln över glanslös dvärgborre industri
Sommargyllen viskar
blodrot,
blodlav,
Blodticka
blodriska
ängsklockorna klämta och tallticka
Det finns en gränsticka
Där grön vårtbitare forssörteri
Stinknäva värre än purpurbärfis.
Där ekorrbärsystemet klippfibblas bort
Av granbågmätare, övertallhedlöpare och bandithoppspindlar
Byråkratidiglocke lika fyrkantig johannesört som en kvadratspindel
Som samlar harklöver och tävlar om ärenpris i att säga
Det hare aldrig funnits sångsvan mycket skogsvicker
I Sverige sommargyllen nu,
När de menar trädpiplärka-plantager...
Vilken dubbeltrast-moral!

Mindre hackspett gräs längtand
Går steglits för steglits in i skogsnäppor
med flyttblocktrappmossa täckta av
Korallav stor revmossa.
under vågig sidenmossa.
Bland Gammelgranslavar,
Flagellkvastmossar signalarter
Lysmossande som opalmosser
Och skogstjärnor i mörkfruktig xylographa nattviol.
Mindre hackspett kärleksört
Blomkålsvampar för aprikostofsspinnare,
Stensöta mosippa, klockpyrola.
Amors pilört
Har träffat denna skogsfräken
Jag faller på knärot
Inför det liv som tätörter saknar

Och med detta i ryggsimmaren
Kant-vitmossa vide väl konstatera
Att: JA!
Det finns något Större hackspett än Stockholm!
Fri vers (Spoken word/Slam) av Skogens Drottning
Läst 1135 gånger och applåderad av 4 personer
Publicerad 2017-05-19 20:13Bookmark and Share


  Ulf D VIP
Mycket underhållande!!!
Slutraden sitter som en smäck!
2017-05-19
  > Nästa text
< Föregående

Skogens Drottning
Skogens Drottning