Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Striden mellan psykologin och naturvetenskapen är nästan lika gammal som den moderna civilisationen räknat från antikens Grekland till idag ...


Även själen behöver näring ... ( Hela texten!)

... kostcirkeln
en god dygnsrytm
samt motion
är väsentligt i sig

om det behövs ingen diskussion

Men utöver
att det ger vår fysiska kropp
bättre förutsättningar 
och därmed ett framtidshopp
om en fungerande 
tidsmässig uthållighet

ger det inte själen
någon verklig återbäring

Men om själen mår bra
tar den hand om allt det där
som naturvetenskapens förespråkare
om vår livsföring och livshållning oss lär

Kärleken är
den allra väsentligaste
nyckeln till välmående
till både kropp och själ

Ty den frigör
bland annat endorfiner
vilka bistår oss kemiskt
med biologiskt betingade incitament
vilka per automatik 
får oss att naturligt
och
utan förmaningar
göra allt det där

vilket får oss att äta
det vi behöver
röra på oss 
så det räcker och blir över
samt ser till att sömnen
vi får inte bara räcker till

utan även genom kärleken
får oss att röra och beröra varandra
pussas, kyssas och kramas
vilket när vi är ämnade för varandra
vi gör utan pyjamas

Och att denna beröring
då inte sällan leder till
att vi med varandra också älska vill

blir sömnens kvalitet
någonting som även ger själen
återbäring i form av
sinnesro och harmoni


Genom århundrandena som gått
har makten över de som råder
och verkar för riktlinjerna om
hur vi lever våra liv
ur ett hälsomässigt perspektiv
växlat mellan psykologins företrädare
och naturvetenskapens läkeri

För stunden 
är sjuk och hälsovården
till naturvetenskapen 
övergripande fullständigt bunden

emedan allt som rör vårt känsloliv
är hänvisat till en tämligen 
utarmad psykolog-terapi
med naturvetenskapligt
välstrukturerade samtal

vilka dock av ekonomiska skäl
allt som oftast
ersätts med psykofarmaka
då det är billigare och ger läkeriet
bättre styrning och kontroll
över vår själ

Men som jag så ofta
tidigare har sagt
och så ännu säger

Den enda tryggheten vi har idag
igår och inför kommande morgondag
ligger i själva förändringen! ...

och över tiden förändras det mesta
på olika sätt och vis

Nu då det naturvetenskapligt
styrda och välkontrollerade läkeriet
nått dithän att behandlingen
av kroppslig ohälsa
börjar summeras till ett allt högre pris

söker naturvetenskapen sig alltmer
för att finna orsaker till att deras
teser om behandling och livshållning
ej längre synes kunna leda i bevis
för att de alls bidrar till verklig hjälp 
över tiden

utom på ett marginellt sätt och vis

till att finna lösningar
med ett lägre pris
även utanför läkeridomänen psykiatrin
och då speciellt inom psykologin

Så bli inte förvånad
om det inom några år
händer sig som så
att psykologerna än en gång
sin rätt till att sjukskriva
och tillika receptförskriva
kommer att återfå ...

Min lilla oro är likväl
att det kommer att ta
minst en generation eller två
innan psykologins koppling
mellan själ och kropp
återuppstår
även på utbildningsnivå

Men ju mer jag följer debatten
som ständigt pågår
mellan psykologi och naturvetenskap
såväl på dagen som på natten

Ju mer jag återfår
min tro och mitt hopp
om att själen återtar
sin plats på alla plan
som den centrala
och mest väsentliga 
för såväl vår kroppsliga
som vår mentala
hälsa och välmående

Vilket värmer
hela min egen kropp och själ
och ger mig bekräftelsen
på att vi nu som då
har oändligt många skäl
till att återinsätta 
Kärleken
som den allra viktigaste
källan till näring
vilken ger återbäring
till såväl
hela vår kropp som vår själ

Något som gör att vi åter igen
kan komma till insikt om
hur blott ett leende och en blick
kan värma vår själ
och få oss att inse
livets makt och gåva
att mena oss väl

så att fler av oss snart igen
kan få njuta av den äkta kärleken
vilken låter oss
gråta alla våra tårar
och skratta alla våra skratt
tillsammans med den
för vilken vi är ämnad

såväl dag som natt

utan oro för att bli lämnad
då kärleken vi för varandra känner
bygger broar av tillit 
från då till nu

En bro som bjuder på en resa
från den första gången
vi såg varandra
var för sig 
genom livet vandra

Vi möttes
blev förälskade
i varandra
i en situation
där vi tillsammans
fångade de perfekta ögonblicket
och därefter inte längre
såg några andra

vilket ledde oss in i det
som kom att bli 
en livslång passion
i den kärleksrelation
som ännu är 

där du och jag
blivit ett självklart vi

ett vi fyllt av styrkan
av den tillit vi känner
inför framtiden
som ännu inte är
men som vi tillsammans
genom vår kärlek
säkerställer att den kommer att bli

och så förbli
en för oss
alldeles underbart perfekt
och kärleksfylld harmoni

 

________________________________

Publicerad här tidigare i april 2012
Texten finns att läsa såväl i detta format
som uppdelad i fyra delar i arkivet för april 2012.

 
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 190 gånger och applåderad av 4 personer
Publicerad 2017-09-24 20:10Bookmark and Share


    Orkiden
Underbart att läsa, visst är det så.
Men det kommer att vara morgondagen snarast så...
Sammankopplingen mellan själen och naturens naturliga kopplingar luft, vind, vatten näringen från jorden...
Jag vill så och lever efter den filosofin, önskar och tror att flera kommer att finna tryggheten och samhörigheten på så vis finna varandra på det djupa planet av roten till sann kärlek mellan varandra..
Som det är nu i världen runt omkring oss, är ett enda kaos av vilseledda signaler som skapar förvirringar bland folket och med större avstånd..
Det innebär inte att jag ej är intresserad av vackra ting som mig smickrar och förgyller vardagen på olika sätt..
Men viktigast av allt att ge kärlek och visa att jag dig ser och hör..
Varje människa jag möter och mig behöver..
2017-09-24
  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP