Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Flera faktorer verkar ofta vid behandling


Behandlingseffekt?

Jag har fått en bunt papper om behandling, särskilt om homeopati och dess effekter, som jag läst. Att fastställa genom undersökningar vad som ger en viss effekt är på grund av verklighetens komplexitet ofta svårt. Åtskilliga faktorer kan vara inblandade och olika från person till person och olika vid varierande s k metoder.
Jag ser gärna systemteoretiskt på problemanalys och behandlingsfrågor. Det innebär att tänka sig en mängd faktorer som mer eller mindre eller inte alls påverkar varandra och kanske olika från fall till fall.
Som förenklat exempel kan vi tänka oss att endast 7 faktortyper är med på spelplanen: A B C D E F G.

Exempelvis

A = sätt att tänka/s k kognitiva faktorer

B = känslor, emotionella faktorer

C = handlingar, beteendemönster t ex sätt att röra sig

D = kroppsliga faktorer, t ex anatomi, fysiologi, neurologi

E = näringsfaktorer, matsorter

F = sociala miljöfaktorer

G = fysiska miljöfaktorer

Man kan lägga faktortyperna i t ex en ungefärlig cirkel
och dra påverkanspilar i båda riktningarna mellan alla
faktortyper, t ex A påverkar C och C påverkar A.

Man kan påverka en viss faktortyp genom att se till att
påverka någon eller några av de andra faktortyperna.
Om systemet innehåller t ex ett besvärande symtom S,
så kan detta i princip påverkas genom att gå in var som
helst i systemet, t ex ändra sättet att tänka A som påverkar
E som i sin tur påverkar C som påverkar D.
Kanske kunde samma effekt nås genom att gå in med suggestioner och förväntningar i den sociala miljön (A och F).

Sammanfattningsvis kan behandlingseffekt eller effekt i våra vardagsliv
uppnås på många olika sätt. En effekt kan vara positiv, blandad eller
negativ. Det som fungerar bra för den ene kan vara verkningslöst för
en annan.En effekt uppkommer ofta på annat sätt än vi tror. Effekt kan
ofta nås genom att kombinera faktortyper.
Övriga genrer (Essä/Recension) av boen
Läst 253 gånger
Publicerad 2017-10-01 19:01Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

boen
boen