Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Dess grundläggande ståndpunkter och värden är formulerade i trettio artiklar. Den första följer nedan.


FN:s deklaration om de Mänskliga Rättigheterna

Deklarationens första artikel lyder enligt följande:

Artikel I
"Alla människor är födda fria och lika i värde
och rättigheter. De har utrustats med förnuft
och samvete och bör handla gentemot mot
varandra i en anda av gemenskap."
Övriga genrer av Olof Lagerhorn VIP
Läst 129 gånger och applåderad av 3 personer
Publicerad 2018-07-12 12:41Bookmark and Share


  Marita Ohlquist VIP
Om alla levde efter textens budskap, skulle världen se annorlunda ut!

För många av oss är texten guld värd, för andra av noll och intet värde!
2018-07-12
  > Nästa text
< Föregående

Olof Lagerhorn
Olof Lagerhorn VIP