Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Inspirerad av en doktorsavhandling med samma titel, som handlar om Poeter se. Kan läsas här: https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1170669/FULLTEXT01.pdf


Poesi pågår

Tankar blir texter
ständigt fogas ord till ord
Poesi pågår
Bunden vers (Haiku) av Susanne Ljung Adriansson VIP
Läst 98 gånger och applåderad av 6 personer
Publicerad 2018-10-06 22:03Bookmark and Share


  Njord VIP
Ja tänk att man kan skriva en avhandling på nästan 200 sidor om poeter.se

2018-10-07

  Ylva* VIP
Spännande! :)
2018-10-07
  > Nästa text
< Föregående

Susanne Ljung Adriansson
Susanne Ljung Adriansson VIP