Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


”Every evil the psychopath does, he/she manages to pin on the victim instead.”


De kan ALDRIG sänka mig

//Ute i verkligheten har jag fått utstå diverse hån och provokation. Jag försöker verkligen att hålla käft, och att inte utagera impulsiva känslor i ren affekt, som jag vet är en negativ reaktion. Massan tror att när jag är ensam och i utanförskap, att de lyckats att göra mig svag. Men jag är likt fågeln Fenix inbyggd med styrka, och reser mig repetivt efter deras hårda ord och slag. Kvinnan massan ser där ute och omkring, lyser med stjärnglans, och de kan aldrig sänka mig. De namnger mig som martyr och att jag tar på mig offerkoftan, som en slags vädjan av empati från omgivningen och dig. Givetvis finns det alltid tre versioner av en sanning, och de facto är man två som träter. Men varför vill ”de” sänka mig, vad är grund och orsak till varför de i sådan agg mot mig i beteende fräter. Och frågan är vad jag egentligen har gjort, för att massan intagit sådant hat. I massans verklighet är ofta beteendekulturen som sådan, att projektera egen inre skam som ett försvar, med att lägga fokus mot andra, och detta beteende tycks vara deras sinnelags vardagsmat. //

”Every evil the psychopath does,
he manages to pin on the victim instead.”

Tänk att människor hatar så mycket, så de går till angrepp.
Tänk att folk vill en så illa, tar sönder ditt ansikte och spräcker din läpp.

Du ska inte dansa mer, vi dina knän ska knäcka. 
Dina snygga ben, där ska vi gnistan släcka.

Ditt långa hår, det sliter vi av.
Du är för fin, den kändes, käftsmällen du gav.

Avundsjukan har inga gränser, vi ska göra dig ful.
Attackera, angripa, knocka, få dig på rullstolshjul.

Tänk att det finns människor som hatar en så.
Vill sudda ut det säkra, ta bort det och slå.

Tänk att det finns människor som vill få dig att sluta dansa och le.
Går förbi dig, passar på att slå när ”ingen” det kan se.

Tänk att det finns människor som vill ta din gnista.
Kommer fram och skriker kränkande ord och vill provocera och tvista.

Mörbultad, slagen så blå.
Blackout, svårt att resa sig och att stå.

Tänk att de vill agera på detta sätt.
Jag tror inte att deras egna liv är så lätt.

Aggressioner ska ut, måste avreagera.
Slå ut hennes karisma, få henne att stagnera.

Tänk att det finns människor som detta ger syre.
Tänk att det finns människor, där endast våld är deras livsstyre.

 

Nedan faktatext (ej min)

*******************************************************************************

Manipulation är nyckeln till deras framgång och att ljuga är ett sätt att uppnå detta.

Våldsverkaren älskar att skapa kaos

Våldsverkaren gör ALLT för att dölja sitt verkliga ”jag”

”Another typical tactic of the psychopath is to blame the victim for what they do themselves.”

Projektion, en term som används inom psykologin för att beskriva en försvarsmekanism som en person begagnar sig av då den inte vill eller kan kännas vid sina egna svagheter tillskriver andra personer eller sin omgivning dessa egenskaper för att försvara sin självbild. Enligt Sigmund Freud är detta en psykologisk försvarsmekanism, som verkar för att förmildra ens egna oönskade tankar, värden, etc. Personen (A) vill bli ”rentvådd”, varför denne projicerar sin svaghet på en annan person (B), i till exempel sociala sammanhang för att få bekräftelsen av andra att svagheten ej längre kan associeras med en själv och på så sätt rentvår sig själv (A).

Genom sina insinuationer och lögner om dig, ”offret” (*Termen ”offer” skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen som fått agera måltavla för våldsverkarens vrede.) så berättar våldsverkaren om sig själv. Projicera, -ing: är en term som betyder att man lägger sina negativa egenskaper på andra människor och sin omgivning för att på det sättet slippa hantera dem. Det är en slags försvarsmekanism som de anti-sociala, däribland, psykopater använder sig av för att slippa ta på sig skulden för sina egna ord och handlingar. Genom sina insinuationer och lögner om andra så ”rentvår” våldsverkaren sig själv från skuld och misstankar.

”Mobbare projiserar sina egna brister, fel, beteenden osv. på andra människor för att på så sätt  slippa ta itu med och göra något åt sina egna problem (att inse saker om sig själv kan vara smärtsamt) samt för att distrahera och avleda uppmärksamhet från sig själv och sina egna brister.  Mobbaren projiserar genom  att skuldbelägga, kritisera och anklaga, och när du väl insett detta, så förstår du att all kritik och alla anklagelser  som riktas mot dig, i själva verket handlar om mobbaren själv, dvs. mobbaren berättar om sig själv.  Denna kunskap kan du dra nytta av för att uppdaga mobbarens egna förseelser, t.ex. vad gäller finansiella eller sexuella sådana, dvs., det som du anklagas för är något som mobbaren själv bär ansvaret för.  När mobbaren anklagar dig för någon misshandel eller missförhållanden (sådana har en tendens att vara vaga, man kan inte riktigt sätta fingret på dem) så är det sannolikt att mobbaren bär ansvaret för det som du anklagas för. Om mobbaren anklagar dig för att vara “feg” eller att du har en “negativ inställning” så är det mobbaren som är feg och har en negativ inställning.

Under sådana här omständigheter, så måste mobbaren också förstå att det är inte bara är du som skall granskas utan mobbaren skall också granskas.

När de psykiatriska skadorna blir allt för uppenbara inför andra , så kommer mobbaren att anklaga “offret” för att vara mentalt sjuk , mentalt ostabil eller att ha andra mentala problem.  Genom dessa anklagelser så projiserar mobbaren sina egna mentala problem på “offret”.  Om du hamnat i denna “fälla”, så i ditt försvar, lär andra om projisering.

Ett sätt att identifiera en person med en personlighetsstörning eller psykopatisk personlighet, är att, när de ställs till svars,  så kommer de att anklaga personen som uppdagat dem,  för att ha en personlighetsstörning, något som mobbaren i själva verket själv lider av”

“Projektion, en term som används inom psykologin för att beskriva hur en person som inte vill eller kan kännas vid sina egna svagheter tillskriver andra personer dessa egenskaper för att försvara sin självbild.“ Klicka Här

Den alkoholiserade psykopaten projiserar sina egna alkoholproblem på andra genom att anklaga dem för att vara alkoholister.

Psykopaten som begår övergrepp på barn (pedofilen) projiserar sina egna övergrepp på andra och anklagar dem för de övergrepp de själv begår/har begått.

Den late psykopaten projiserar sin lathet på andra.

Den otrogne psykopaten anklagar sin partner/andra för att vara otrogna. Osv. . .

Lär dig hur psykopater manipulerar och bedrar så slipper du bli lurad av deras lögner.// Källa: http://www.evah.org/html/projisering.htm

Våldsverkan får dig att tro att du är psykopat, allt för att dölja sig själv.

De använder andra människor som ”redskap” för att få sin vilja igenom. Våldsverkaren gör detta genom att bl.a. skaffa sig ”hållhakar” på andra människor eller hota dem, knepen är många och varierande.

Psykopaten känner ingen skuld eller ångest för sina ord eller handlingar. Känslorna finns helt enkelt inte där.

Våldsverkaren vill få andra att tvivla och säga, ”jag är inte riktigt säkert men det kan nog ligga något i det”. Man bör därför alltid ifrågasätta rykten man hör, ta reda på sanningen och inte sprida dem vidare eller låta sig utnyttjas som våldsverkarens ”förlängda arm”.

”Another typical tactic of the psychopath is to blame the victim for what they do themselves.”
Fri vers av Valkyria-Fatale VIP
Läst 91 gånger och applåderad av 2 personer
Publicerad 2018-11-27 12:29Bookmark and Share


  Peter Stjerngrim VIP
Kramar om! Du är precis alldeles perfekt som den du är, min fina vän!

2018-11-27
  > Nästa text
< Föregående

Valkyria-Fatale
Valkyria-Fatale VIP