Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

TILL ANDRA RUM

Introduktionen till ett livs förödelse
är en entré till liv i andra rum.
Mitt liv är bara ett preludium.
Min död är blott en annan födelse.

För livets ljus är tänt definitivt
och skiftar form i tidsförloppet bara.
På frågan "vara eller icke vara?"
är grammatikens svar infinitivt.

När existensens fladdrande morfem
ges sammanhang i tillvarons syntax,
gör livets orgels brusande fonem

en ljus koral vid dödens tröskel strax.
Så går jag inte bort, men jag går hem.
Det gäller alltså mig. Snart är det dags.
Bunden vers (Sonett) av Ulf Carlsson VIP
Läst 30 gånger och applåderad av 1 personer
Publicerad 2019-01-08 13:45Bookmark and Share


  Senta VIP
Fint att få gå hem istället för bort!
2019-01-08
  > Nästa text
< Föregående

Ulf Carlsson
Ulf Carlsson VIP