Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Fyra jamber i versen, fyra verser i strofen.


AMBROSIANSK ÖVNING

Ambrosius den helige
man länge måtte sörja väl,
så tvivlaren, den velige
må sörja bättre för sin själ.

Egentligen och ursprungsvis
var strofen orimmad latin,
men Luther gjorde en surpris
och fick då folk i kyrkan sin!

(Knappt gör väl denna matta strof
en stackars mänska själaglad
men är väl ingen katastrof
och duger som ambrosisk rad.)

Ambrosianska hymner går
med fyra jamber i sin rad,
en rytm som tydligen förmår
att göra mången mänska glad.

Hör här, hur Luther kristligt får
oss alla känna hugnad stor!
När psalmen tryggt i kyrkan går
får själen ro och bättre mår.

"Ack, Herre Jesus, hör min röst!
Gör Dig ett tempel i mitt bröst,
uti mitt hjärta bliv och bo,
så har jag evig tröst och ro!"
Bunden vers (Annat versmått) av Ulf Carlsson VIP
Läst 29 gånger och applåderad av 2 personer
Publicerad 2019-01-10 15:44Bookmark and Share


  Senta VIP
Fint rimmade strofer i detta gamla versmått!
2019-01-10
  > Nästa text
< Föregående

Ulf Carlsson
Ulf Carlsson VIP