Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
2017-07-10 07:45 av the wildcat (medlemsid: 79522)


Svårigheter vid texttolkning


Att tolka en text är svårt, vilket jag tidigare nämnt. Här kommer något, som kanske kan vara av intresse för den vetgirige.

En sammanfattning/en redovisning av hur vetenskapen behandlar just det temat att tolka en text -- insänd till institutionen för svenska språket i Göteborg.

Både Cassirer och Melin/Lange utgår från intutitionen, som utgångspunkt för analysen. M/L startar analysen med en lista med karaktäriserande adjektiv.

Texten kan beskrivas - komisk, dramatisk e d.
C börjar med att säga: För att kunna analysera och beskriva en text krävs att man känner den. Man ska läsa den flera gånger, skriva av den och anteckna det som är intressant.

En viktig skillnad mellan C och M/L är att C anser att en stilanalys ska gå till på följande sätt:

1. Analys
2. Beskrivning
3. Tolkning, bedömning av textens innebörd
C stilanalysmodell
Sändare
Text som källa för information
Mottagare

Tolkad text som innehåll/budskap =3
Del 3 saknas i M/L, som menar att i en stilanalys är det tillräckligt att peka på
möjligheten att läsa texten på flera plan.

Några kommentarer: M/L menar att stilanalysen ska vara värderingsfri, men detta anser jag svårt att uppfylla, eftersom analysen har en tendens att bli subjektiv. (Vår uppfattning av omvärlden utgår från utbildning, ålder, ras, kön, yrke, uppväxtmiljö, religion mm - således allt det vi bär i "ryggsäcken").

Vid valet mellan M/L och C, så känns C:s stilbeskrivning mera rätt, eftersom den även täcker
innehållsplanet i texten.

Som en ytterligare information - vid en språkanalys går det även att spåra åsiktsyttringar och om dessa är
könsrelaterade (ur valet av synonymer).

Vänligen
Övriga genrer (Journalistisk text) av themagicmoonlight VIP
Läst 23 gånger
Publicerad 2019-01-11 17:40Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

themagicmoonlight
themagicmoonlight VIP