Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in




 

ett utanförskap


fick i handen en artikel om en utstickare, en pionjär "damen med lampan". Florence Nightingale kom att reformera brittisk sjukvård och tänjde på gränserna för vad en kvinna då fick göra. Hon fick bara ryktet om att vara en räddande ängel för soldaterna i Krimkriget. Hennes storhet låg i innovationerna för modern sjukvård och som grundläggare för utformningen av sjuksköterskeyrket.
Hon levde 1820-1910 och tillhörde en engelsk förmögen överklassfamilj med visst politiskt inflytande. Hon hade läshuvud och brinnande vetgirighet, drömde om att klä ut sig och i smyg börja studier vid Cambridge eller Oxford.

Hon stod fadern nära och han tog ansvaret för hennes utbildning och lärde henne grekiska, latin, franska, tyska, italienska, historia, filosofi och matematik. Vid 25 års ålder 1845, talade hon om sitt fasta beslut att bli sjuksköterska och mötte ett hårdnackat motstånd från familjen, främst från modern som hade helt andra planer för sin dotter. Hon var en dominant kvinna med mycket välgörenhetsarbeten, men med det enda målet att få dottern bortgift med en bra man och modern blev himmelsskriande upprörd då dottern tackade nej till ett bra giftermålsanbud.

På den tiden var det högst olämplig för en ung dam av fin familj att arbeta som sjuksköterska. Yrket förknippades med VÄRSTA skörlevnad av olika slag.
Florence var emellertid oböjlig och började bedriva studier på egen hand i en miljö med praktiska exempel. I Londons slumkvarter.
Sedermera fick hon stöd från vänner - en krigsminister och hans hustru. Hon reste till Paris och Kaiserwerth där hon utbildades.
Florences fader gav slutligen upp kampen om hennes yrkesval och erbjöd henne ett årligt underhåll.

Denna otroliga kvinna fick vid Krimkrigets utbrott 1854 engelska regeringens uppdrag att introducera kvinnliga vårdare....1856 blev hon krigsministeriet främste rådgivare i frågor rörande arméns hälso- och sjukvård.



Hopp tro och vilja är de viktigaste redskapen vi behöver om vi brinner för att skapa ett eget liv oavsett förutsättningar
en sanning är att djävulen gömmer sig i detaljerna
i vårt inskränkta klassamhälle

knivar för sig och gafflar hela besticket

otroligt varför gå i selen från A-B och gynna de redan rika ?

en flatbottnat skepp fylld med sten går på grund om inte slavarna sitter kedjade i underjorden och ror skeppet över miljondollarhavet !





Övriga genrer (Journalistisk text) av the wildcat VIP
Läst 50 gånger
Publicerad 2019-01-22 12:43



Bookmark and Share


  the wildcat VIP
suck ja de sista raderna blir deppig kram <3
2019-06-26
  > Nästa text
< Föregående

the wildcat
the wildcat VIP