Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Om medlemmarna redaktionen och reglerna
Poeter.se är sveriges största poesisajt med över 40 000 medlemmar, över en miljon publicerade texter. Enligt flera artiklar i gammelmedia och en avhandling anses vi dessutom vara det största forum för poesi i Sverige. Det är vi mycket stolta över! Och glada för våra medlemmar och vårt bidrag till att poesi skrivs och läses mer än någonsin. Detta är Poeter.se hjärta.

Poeter.se drivs av en liten redaktion som arbetar med att sköta sidan så den fungerar så bra som möjligt varje dag. Detta inbergriper att utveckla sidans funktioner med hjälp att människor som är duktiga på att programmera utöver att hålla maskinvaran och systemet aktuellt, att välja ut texter och sköta textflöden på sidan, att kommunicera med medlemmar om önskemål, medlemskap och klagomål, att genomföra medlemsaktiviteter såsom tävlingar, böcker och träffar, att sköta den interna nyhetsbloggen och poesikalendern och att medverka så ofta vi kan i kanaler utanför sidan för att sprida information om oss och vår verksamhet inklusive deltaga i forskningsprojekt och dyl om nätpoesi.

Det mesta med sidan är verkligen något som bringar glädje för många, både för medlemmar, redaktionen och personer utanför sidan.

 

Tyvärr finns det också sådant som inte bringar glädje. Ibland brakar servern ner och måste åtgärdas. Ibland uppstår buggar i skripten som måste åtgärdas. Ibland bryter medlemmar mot våra regler och både texter och kommentarer måste tas bort och varningar utfärdas. Någon enstaka gång stängs medlemmar av från sidan som vägrar följa våra regelverk trots upprepade tillsägelser och försök till kommunikation.

Poeter.se står i ena kammaren av hjärtat för poesi, skrivarvänner och kommunikation kring texter och i andra kammaren för att alla medlemmar på sidan behöver kunna samverka sida vid sida trots att det finns otaligt många olika poeter. För att detta ska vara möjligt med så många medlemmar har poeter.se ett regelverk som vi följer och som alla medlemmar godkänner när de blir medlemmar oavsett om de valt ett gratis medlemskap eller ett stödmedlemsskap. Dessa regler gäller samma för alla. Det finns information om hur våra regler fungerar både i forum, i länkar och i vår nyhetsblogg för den som vill fördjupa sig. Men det viktigaste utöver att vi skriver poesi och håller tonen respektfull är just att vi följer våra gemensamma regler.

 

De viktigaste reglerna och hållpunkterna vi har är följande:

- I poesiflödet skriver vi egenskapad poesi och skönlitteratur. Att bryta mot denna regel innebär att INTE skriva poesi (skönlitteratur) utan istället tex bara citera andra, skriva propagandatexter, åsiktspamfletter eller bara statusuppdateringar eller länkar. Detsamma gäller bildflödet; vi godkänner endast egenskapade bilder. Att bryta mot denna regel är att publicera en bild som inte är egenskapad.

- Texterna vi skriver och bilder vi publicerar är inte heller pornografiska, sexistiska, rasistiska, propagandistiska, reklam eller på annat sätt olämpliga eller kan tolkas olagliga.

- Vi hänger inte ut andra medlemmar eller privatpersoner i texter eller kommentarer. Detta innebär att det är inte tillåtet att namnge, lämna ut personlig information eller tydligt rikta en text mot annan medlem eller privatperson. Även text som ”lindar in” ett utträngande men som är tydlig för flera är inte tillåten. Texter som inte är poesi är inte välkomna i textflödet helt enkelt.

- Kommentarer är till för att delge författaren ett omdöme på sin text och helst en kortare textkritik som innebär att ge förslag på hur texten hade kunna förbättrats eller vad som redan är bra. Vi kritiserar texten och formen, inte personen eller något omkring personen. Det gäller nästan aldrig det ämne någon valt att skriva om utan HUR någon har valt att skriva. Här är det viktigt att komma ihåg att poesi och skönlitteratur är fiktion och inte en dagboksanteckning. Utgå aldrig ifrån att det som skrivs är "sant" och speglar författaren utan försök att se texten som ett fristående verk. Likaså försök att se kommentaren som en reaktion på texten och inte på författaren.

- Vi har högt i tak på poeter.se och välkomnar idéer och förslag på förbättringar vi kan göra. Vi tar gärna diskussioner om det som fungerar sämre. Vi har ett forum där medlemmar kan diskutera olika ämnen och där finns även möjlighet att diskutera ämnen direkt med redaktionen. Diskussioner sker däremot inte i poesiflödet eller i kommentarsfälten!

- Ibland trivs inte alla medlemmar med varandra. Det kan ha olika skäl. Men konflikter uppstår då och då när det finns så många olika människor på samma plats. För detta har vi skapat funktionen där varje medlem har möjlighet att själva radera kommentarer på sina egna texter som de inte finner lämpliga. Varje medlem har också möjlighet att blockera annan medlem från möjligheten att kommunicera alls i det fall det inte går att lösa på annat sätt. Målsättningen är att hitta skrivarvänner en trivs med och lägga energin på dessa och slippa lägga energi på annat.

- Medlem som vill kommunicera med Redaktionen kan skicka interna meddelanden eller hör av sig via anmälningsformulär från sidan. Vi har mycket hjälp av våra medlemmar som anmäler saker som inte fungerar på sidan, allt i från funktioner, tveksamt innehåll i text eller bild till kommunikation som brister med andra medlemmar. För detta är vi mycket tacksamma då redaktionen är liten och det är inte alltid vi hinner med allt som händer på sidan. Kommunikation med redaktionen sker inte i poesiflödet.

- Medlem som anmäler text, kommentar eller annan medlem som den anser bryter mot sidans regler. Redaktionen följer poeter.se regelverk och gör bedömningar efter den information som finns tillgänglig för lämpliga åtgärder. Denna bedömning är inte möjlig att överklaga utan är en följd av de regler som finns på sidan. Även om redaktionen gärna tar diskussioner med medlemmar så fattar redaktionen sidan egna beslut och låter sig inte påverkas av enstaka medlemmars åsikter eller påtryckningar. Redaktionens uppgift är inte att ta sida i konflikter mellan medlemmar utan endast att agera om medlemmar bryter mot regler eller på annat sätt agerar olämpligt. Självklart tittar vi på alla anmälningar och vidtar åtgärder om vi anser att det behövs. Men anmälningsformulären är inte en garanti för att Redaktionen är av samma åsikt som anmälaren. En medlem kan bli upprörd utan att den medlemmen som är orsaken till upprördheten nödvändigtvis brutit mot någon regel. Vi kan alla bli upprörda, men det betyder inte alls att vi automatiskt har rätt och det är viktigt att regelverket är rättvist och inte bygger på vem som är mest upprörd.

 

 

Det har varit en hel del konflikter på sidan och vi hoppas att poesiflödet nu blir fredat från texter som hänger ut andra medlemmar eller redaktionen när redaktionen inte fattar det beslut en anmälare önskar. Det har publicerats en hel del bilder, texter och kommentarer som strider mot våra regler och vi hoppas nu att detta upphör och att alla medlemmar på poeter.se anstränger sig för att publicera poesi, skriva konstruktiva kommentarer och använda egenskapat material. Det är inte alls en majoritet på sidan som bryter mot våra regler utan i själva verket ganska få men det påverkar oss alla och tar tid och engagemang från poesin och från redaktionens förmåga att sköta sidan på ett bra sätt i övrigt.

 

Poeter.se står i ena kammaren av hjärtat för poesi, skrivarvänner och kommunikation kring texter och i andra kammaren för att alla medlemmar på sidan behöver kunna samverka sida vid sida trots att det finns otaligt många olika poeter. Låt oss se till att det fungerar så bra som möjligt!

Poetiska hälsningar

Er Redaktion
Blogg (Medlemmar) av Redaktion poeter.se VIP
Läst 3360 gånger och applåderad av 56 personer
Publicerad 2019-03-03 20:32Bookmark and Share


  Eva Solstrale VIP
DET SKA VARA LÄTT ATT HITTA OCH ORIENTERA SIG PÅ POETER.SE FÖR ALLA.

REGLER
VILLKOR
OM OSS
KONTAKTUPPGIFTER
ETC ETC...

DISKUSSIONSFORUM
ETC ETC...

MEDLEMSSYNPUNKTER
endast för medlemmar ej offentligt

Detta kan göra det hela enklare och tillgängligare på sidan för alla "författare"...

2020-10-30

  Eva Solstrale VIP
Finns ingen knapp, text regler, fixa den knappen regler så är jag med och kan tänka mig att fortsätta skriva här. För den oreda om vad som är vad jag menar redaktionen har väl annat att göra än att svara på förvirrade användare av portalen poeter.ses frågor... Kanske. Ett tips... Med tydlighet kommer inga onödiga undringar eller frågor, och om det ni hänvisar till fanns, behövde ni inte förklara varje gång när det inte finns... Spara era krafter till att utveckla sidan och kunna bomma dörren för troll som utför terrorism mot poeter, författare på sidan, med tydliga "knappar" "info" så blir er tid enormt mer tillgänglig för detta kreativa och roliga arbete. Enkla tydliga rättstavde och redigerade texter från redaktionen, ledningen ang regler... Villkor... Om oss låt det framgå företagets namn, mail eller andra säkra korrekta kontaktuppgifter, så att ett meddelande som är viktigt kan besvaras inom rimlig tid, ex polisanmälan om sexuella trakasserier på sidan, dvs etiskt juridiskt om hur vi medlemmar, kan göra vidare efter utsattheten ... Vore fint för alla parter i detta företag som erbjuder oss en plats för våra dikter...
2020-10-30

  Redaktion poeter.se VIP
Hej Annie!

Vilket bra förslag med en diskussionssida! Vi sitter och funderat på hur detta ska kunna fungera. Kontakta gärna oss på PM om du har idéer!

Trevlig helg alla fina poeter!
Red
2020-10-23

  Redaktion poeter.se VIP
Hej Eva!

Länkar till regler finns längst ner på sidan; villkor och riktlinjer för poeter.se.

Poeter.se är inte en förening. Det är en tjänst vi tillhandahåller för att vi älskar poesi och vill att alla som känner lika ska ha en plattform tillsammans. Formellt är det en digital anslagstavla som sköts av "ledningen" som är densamma som redaktionen.

Vi använder oss av extern hjälp i frågor vi saknar kompetens i. Detta kan vara juridik, etik, ekonomiska ärenden, upphovsrättsliga osv. Detta är ibland en etikgrupp, ibland en jury till en tävling och ibland ren rådgivning. I övrigt följer vi våra egna regler och våra beslut kan inte överklagas.

Japp - så funkar det! /Redaktionen
2020-10-23

  Eva Solstrale VIP
Till redaktionen/ledningen/etikgrupp ang stadgar, regler och tydlighet...

Hej!

Jag sökte på ordet regler och hittade TOMMY M men inte några regler.

Fortsatte söka på, ordet stadgar, även där kammade jag noll. Fanns inget på sökordet stadgar.

Jag såg dock ett brev till redaktionen. Från just TOMMY M en medlem... Det var ju bra. Och problemen kvarstår 20201021 vilket är trist. Det han i sitt brev tar upp...Jag efterlyser enkelt sagt Tydlighet...REGLER

STADGAR

ETIKGRUPP

LEDNING

REDAKTIONTYDLIGHET önskas från mig som är van vid att i flera år sköta eller startat föreningar, och har vana vid att skriva stadgar och regler. Jag saknar vissa specifika delar.exempel:

Detta skrev jag till er på redaktionen... I dag 20201021Angående regler...

Om medlemmar ska rätta sig efter reglerna...
Var står det sökordet "regler" för att få kunna ta del av dem?

Förslag
På varje författarsida i den egna privata profilen, där ska det stå regler, man ska kunna trycka på REGLER... direkt länkas till reglerna...

Då kan det inte undgå någon medlem vilka reglerna är...
Och dessutom...
Ni i redaktionen kan peka på reglerna om något sker som strider emot reglerna...

Och om medlemmen bryter mot reglerna också påvisa vad reglerna säger om man bryter mot reglerna.

Som det är nu tycks mycket få medlemmar känna till reglerna... Ännu färre vet vad det är som räknas till regler...

Hoppas ni hittar ett sätt att få reglerna mer tydliga och synliga! Tack! Evavidare...

Hoppas redaktionen nu har fått något matnyttigt förslag till sig.

Men kanske ni vill att vi medlemmar går samman med er, vår redaktion, med er på redaktionen, som nu kallar på något som heter Ledningen och så möts vi någonstans i mitten och löser det.

Där kan vi hitta fram till en för medlemmarna, dem ni representerar, god anda och ett regelverk som vi tycker är etiskt tillsammans med etikgruppen. Vi medlemmar är poeterna och utan oss blir det inte något poeter.se.

Sökte på ordet ledning, fann inget som ledde mig till en Ledning.

Det stod även att det fanns en etikgrupp, som kunde bistå, vid problem... Sökte då på sökordet "etikgrupp" utan resultat..Därför kontaktar jag er nu. Ja för att flera av era medlemmar här funderar över det här just när vi drabbas, eller just för att det sker ofta. Att vi blir illa behandlade av andra medlemmar, sextrakasserade eller blir bestulna på våra ver. Och ni på redaktionen hänvisar till regler, stadgar, etikgrupp eller något vi inte riktigt kan hitta på sök, i olika delar av plattformen.

Vad vill vi medlemmar ha?

Vad är poeter.ses ledning, redaktion, etikgrupp, regler och stadgar egentligen?

Hjälp oss medlemmar! Tack! /:) Eva


2020-10-21

  Roger VIP
Eller gör såhär:
Frivillig koppling till bankid, men för att kunna kommentera eller skicka meddelande krävs kopplingen.
2020-07-11

  Roger VIP
Jag tror poeter.se skulle må bra av att stänga forum. Det är tungt att administrera och hålla koll på¨. tidskrävande att bedöma vem som kränkt vem. Renodla poesin. Människor som skriver kränkande kommentarer stängs av, först 1 v sen en månad och sköter de sig inte efter det - permanent. Koppla konto till bankid för att kunna lagföra de som begår brott i form av hets mot folkgrupp eller hot. Sen tror jag att det blir ett vänligare klimat.
2020-07-11

  Larz Gustafsson VIP
Frågan är: Vem hatar vem?
Här utser man en hackkyckling och sedan går drevet.
2019-06-14

    ej medlem längre
Har inte varit aktiv på länge, men läste på lite om yttrandefrihet och vad som gäller i kommentarsfält. Poeter har ju inte modererade kommentarsfält så det är den som skriver som kan hållas ansvarig även om poeter ska plocka bort kränkande inlägg. Man får alltså tycka olika men gränsen mellan oliktänkande och kränkande kan vara hårfin. Näthat är svår att stoppa, men man skulle kunna tro att i ett sådant här forum borde folk värna om konsten och hjälpa andra framåt i sitt skrivande. Jag upplever att på fotosidor jag medverkar i finns ett konstnärligt gynnsamt klimat. Borde det inte vara samma här? Konst som konst kan man tycka.
2019-06-13

  Larz Gustafsson VIP
Det står var och en fritt att ta del av vad han vill.
Yin & Yang är bara trams och nonsens.
Det står jag för.

Och nej, jag har INTE för avsikt att förändra mig.
Sorry, Wadstedt.
2019-06-08

    ej medlem längre
Det är aldrig försent att påbörja en förändring.
2019-06-02

    ej medlem längre
varför ska vi då ta del av din? tror du på alpha och omega borde du tro på yin/yang.
2019-06-01

  Larz Gustafsson VIP
Man kan utvecklas som poet utan att ta del av andras kritik och åsikter.
2019-05-28

  Flicis VIP
Önskar få framföra en egen åsikt i ämnet. Och det är att man kan utvecklas som poet. Ifall man skriver på andra sätt, än enbart poetiska texter.

Tycker själv i alla fall detta om mitt eget skrivande.
2019-05-27

    ej medlem längre
jag håller med lottei oxå
2019-04-03

  Lottie Ålhed VIP
Ett fredat poesiflöde är det viktigaste och att ändå ha acceptans för varandras olika konstnärliga uttryck. Ge konstruktiv kritik och diskutera .En öppenhet först och främst i fokus för allas våra möjligheter att utvecklas. Det går ju att blockera den som inte tillför ans skrivande något och t.ex. kommer med elakheter vilket väl var och en måste bedöma.Redaktionens roll i detta är väl eventuellt att diskutera med och säga ifrån till personer om det behövs.
Men censur i allra sista hand ifall man tror på tanken att människan kan utvecklas och förändras i kommunikation med varandra.
2019-04-03

    ej medlem längre
jag håller med larz oxå
2019-03-30

  Larz Gustafsson VIP
Lars J har rätt.
2019-03-30

    Lars J
Tycker att poeter.se verkligen borde prioritera att motverka användare med multipla konton och införa krav på Bank-id eller kopia på id-handling. Möjligheten till att få vara anonym kan självklart vara ett val ändå.
2019-03-29

  Redaktion poeter.se VIP
Hej Cikoria! Fint att du trivs på sidan. Att det kan vara krångligt med diskussioner på sidan är en viktig synpunkt, dela gärna med dig av den i vår medlemsundersökning som ligger ute nu. Likaså mer konstruktiv kritik och hur vi skulle kunna få till det. Vi brainstormar just nu kring förbättringar vi kan göra på sidan och det är precis dessa saker vi vill ha tips på. Och nej, vi är inget dataprogram. Om än lite få för att hinna svara på alla insändare ibland.

Poetiska Hälsningar
Redaktionen
2019-03-22

  Cikoria Blå VIP
Jag är glad att jag hittade till den här sidan!
En gemensam nämnare för nästan alla här är ju lusten att skriva.
Dock - de där sidorna här som är avsedda för diskussioner, har jag upplevt som krångliga och svårtillgängliga.
Det kan förstås vara jag som är trög...
Ren konstruktiv kritik på texterna är något jag också saknar.
Man växer inte som poet och människa om alla bara stryker medhårs.
Jag ändrar ofta lite i mina texter, jag hittar i efterhand ett ord, eller en mening som jag tycker passar bättre än det jag skrev från början, men själva andemeningen är ju självklart densamma.
Jag har ställt frågor till redaktionen vid ett par tillfällen, det gällde till exempel att jag hade fått ett orimligt antal läsare på mina texter under ett dygn.
Jag ville veta orsaken, men jag fick ingen förklaring. Det gjorde mig betänksam. Finns det ingen riktig redaktion, är hela redaktionen ett dataprogram?
Jag kommer att skriva på, det är en lust och glädje som jag hoppas skall bestå.


2019-03-22

  Redaktion poeter.se VIP
Att kåserier inte skulle vara tillåtna är en felskrivning. Den är borttagen nu. /Red
2019-03-18

  Redaktion poeter.se VIP
Tack alla medlemmar för bra feedback och idéer! Vi har tagit fram en medlemsundersökning för att få lite mer strukturerade synpunkter och hoppas ni vill fylla i den! Tack på förhand!
2019-03-18

  LenaJohansson VIP
Tack Redaktionen för ett bra jobb!
Poeter.se är för mig en sida jag har med mig genom livet även om jag numera deltar med texter mer sporadiskt.
Lite svårt att fatta att en del måste bråka och tjafsa, men de har väl inget annat för sig och det är just sånt som måste regleras från sidan.

Vi som njuter av att läsa och skriva egna texter och tycker det är kul att få konstruktiv feedback av andra, vi sköter oss ju själva kan man säga!

Som föregående skribent sa, en ren debattsida kanske vore en bra idé.
Där kan folk få ur sig sina frustrationer mer fritt och avskilt från själva konsten!

2019-03-18

  Annie b'larsson VIP
Jag efterfrågar en särskild sida här på poeter.se. En debattsida. Forumet funkar inte för det. Det får gärna stå med stora feta bokstäver när man kommer in på sajten, DEBATTSIDAN. Eller nåt sådant. Det ska vara lätt att hitta så man kan gå direkt dit efter man loggat in. Helst bara för betalande medlemmar. Och där ska man kunna debattera intressanta och aktuella spörsmål. Eftersom ägarna inte vill att vi debatterar på våra texter i det s.k. poesiflödet. Vilket jag kan förstå, då alla inte kan hålla sig till saken. Det saknar jag här. En riktig debattsida. Det vore roligt!
2019-03-17

  Annie b'larsson VIP
Jag önskar jag slapp läsa rubriker som "fittor behöver inte vara", om och om och om igen. En kvinna är inte en fitta, en kvinna är en människa. Var är ni andra kvinnor - och män, ni män som är feminister därför att ni är tillräckligt smarta för det, därför att ni förstår vad feminism handlar om, var är ni? Varför ställer ni inte upp? Hjälp till få bort sådant skräp från poeter.se
2019-03-16

    ej medlem längre
the american way
2019-03-14

  Maskerade Masken VIP
sovjetiska regler. fascistiska regler.
2019-03-14

  Eva Solstrale VIP
Jag känner inte att någon diskussion har erbjudits ifrån redaktionens sida. Inte på något sätt har det getts svar, replik eller respons på vad redaktionen menar de gärna tar en diskussion om ang synpunkter, förslag eller regler.

Det önskar jag att redaktionen kunde förbättra. Dvs att fler i redaktionen, fick tid, att just följa sin målbild av att de gärna tar diskussioner!


2019-03-14

    ej medlem längre
"Det finns ingen fakta, bara tolkningar"
2019-03-13

  2dark4u
Orka bry sig.
Har detta som den enda svenska plattformen att dela min poesi på.
De som är jobbiga och inte kan se skillnad på min poesi och min person blockar jag bara, sedan vet jag att jag skriver utmanande i mycket då jag inte orkar vara PK, har annat att göra än att lägga mig i andras liv, har ett eget att leva.
2019-03-13

  Björn Björkegren/Blue Bear
Att argumentera skriftligt är uselt - muntlig argumentation är det bästaenligt alla råd&rön!
Men poeter.se är i första hand ett skriftligt fenomen - så fortsätt missförstå varann och våga ALDRIG träffa varann i verkligheten!!! Enklast så, eller hur?
2019-03-12

  Larz Gustafsson VIP
https://www.poeter.se/Las+Text?textId=2213590

Min mest radikala "brandfackla" hittills.

2019-03-12

  Onomatoprofet VIP
Vad händer om man struntar i "reglerna" och fortsätter skriva det man gjort från dag ett? Ingenting. Det har gått 10 dagar nu sen den här texten lades upp och propagandaspridaren publicerar minst en "brandfackla" om dagen.
2019-03-12

    ej medlem längre
ingen gör något av glädje, det är sorg som måste bearbetas
2019-03-08

    ej medlem längre
livejournal är en av dom få sajter som verkligen säger hur många som använder sajten på riktigt. dom flesta andra sajterna är uppblåsta infernaliskt, till slut är bara zombierna kvar.
2019-03-08

  Jeflea Norma, Diana. VIP
Om du(någon) trycker på en medlem genom en viss timme eller tema för underhållning eller tvingar ägarna att ändra sidans policy verkar lite arg, de är inte föregångare med sina barn att flytta härifrån. pro-pro är den sanna poeten med potential, och företag är deras barn. Resten är bara gäster i olika skrivfack, även om logotypen inte gillar det, nu ser de och känner symbolismen.
Missbrukar gästen av frihet, bara de stungna svenskar är kapabla.
2019-03-07

  Larz Gustafsson VIP
Jag för min del har på red:s anmodan plockat bort ALLA bilder som inte var mina egna.
Men om någon lyckas finna en som jag glömt, så är jag tacksam för om man påvisar den.

Även jag har undrat hur många av de 40 000 som verkligen är aktiva. I princip är det ju samma människor man läser dag efter dag. Inget ont i det dock.
2019-03-07

    Lars J
@Annie, Jag drog lite exempel på ytterligheter och de flesta förstår nog vad jag menar. Tyvärr finns det en del mörker och hat här på denna sidan och så var det inte för några år sedan. Många av mina gamla skrivarvänner har tröttnat och lämnat sidan och det är synd. Läste här att redaktionen stolt skriver att det är 40000 medlemmar här men undra hur många som varit aktiva under det senaste året?

Ps. det med att endast ha med egna bilder till texterna tycks ha missats av en del.

Med vänliga hälsningar Lars.
2019-03-07

  Annie b'larsson VIP
Tänkte inte skriva mer, men upplever att jag kanske blivit missförstådd. Möjligen pga svordomen. De regler som krävs av oss är verkligen inte för mycket begärt. Det är normala och bra regler. och de allra flesta har säkert förstått. En vädjan: kalla inte dina medmänniskor för psykopater och ultra-feminister och liknande som bara kan göra ont värre.
2019-03-07

  Jan Widströmer VIP
Man bör ta redaktionens ord på solidariskt allvar. Det händer nämligen att ambitiösa och i allt hedervärda poeter hoppar av poeter.se då de tar illa vid sig av oförskämda kommentarer eller provokationer. Så skall det inte vara. Tyvärr finns provokatörer och propagandister här, som finner större nöje i sådan sysselsättning än att skriva god poesi. Det är självklart de som undergräver verksamheten som skall ut istället. Hoppas redaktionen vågar stänga av sådana som i åratal ägnat sig åt att förödmjuka och chikanera.
2019-03-07

  Larz Gustafsson VIP
Förnuftigt, Lars J.
Det är ju precis så det är. Man måste inte läsa allt.
Själv både skriver och läser jag.
Men det är klart att alla kreativa människor är självupptagna. Annars vore vi nog inte så kreativa.

Trist när man hamnar i den fållan att allt man skriver kan användas emot en.
2019-03-06

    Lars J
Poeter är kanske generellt mera självupptagna än andra och då är det svårt att få alla att samsas här och just en del av kommentarerna nedan här talar sitt egna språk. jag är inte speciellt aktiv längre och har tröttnat. Självupptagna poeter tycks skriva hellre än att läsa. Lycka till ni som kämpar på här bland Narcissister, Psykopater, ultra-feminister, rasister, egoister, provokatörer, religiösa budskapsspridare etc. Blockera om någon försöker provocera eller sprida sina idéer det kan hjälpa och "Dont feed the trolls"
2019-03-06

  Larz Gustafsson VIP
Fin kommentar där, Annie.
2019-03-06

  Annie b'larsson VIP
Nu kan jag inte hålla käften längre. Regler är jättebra och det måste vi ha. Jag instämmer i det mesta redaktionen sagt här ovan. Men vingklipp inte poeten och stoppa honom i bur.
2019-03-06

  Larz Gustafsson VIP
Det här är en - i alla fall som jag ser det - fredlig och städad diskussion mellan vuxna människor och inget inbördeskrig.

2019-03-06

  henke_r
Jag är väl medvveten om att du skriver skönlitterärt, Larz. Och det ska du fortsätta med. Vi ska inte göra konsten åsiktsneutral. Det jag ifrågasätter är det breda utbud av genrer poeter.se erbjuder sina skribenter. Jag förstår inte varför denna sajt måste fyllas med trista debattinlägg som jag kan finna på sociala medier.
2019-03-06

  NOTARIUS PUBLICUS VIP
Inbördeskriget på poeter.se
2019-03-06

  Larz Gustafsson VIP
Jag med.
Men jag skriver faktiskt lyrik. På rim.
FaceBook är jag inte med i och kommer heller aldrig att gå med där.
Man måste få skriva om det som ligger en varmt om hjärtat.

Jag tycker inte om att obsceniteter tillåts, men jag ivrar inte för censur.
2019-03-06

  henke_r
Man kan vara politisk och göra ställningstaganden genom prosa och lyrik. Det behövs inga övriga genrer för detta. Vill man skriva debattartiklar och brandfacklor kan man alltid nyttja Twitter, Facebook eller dylikt. Jag skaffade ett konto på poeter eftersom det praktiskt taget är Sveriges enda renodlade poesisajt.
2019-03-06

  Larz Gustafsson VIP
Intressant. Såväl Nils Ferlin som Bo Setterlind, Mikael Wiehe och Björn Afzelius skulle alltså ha blivit portade här.
2019-03-06

  henke_r
Jag är helt enig med dig Jan. Tillåt endast prosa och lyrik.
2019-03-06

  Jan Widströmer VIP
Kanske dags att renodla så att det skönlitterära enbart publiceras och kommenteras, medan allmänna utbrott och påhopp, politiska, personliga,propagandistiska etc. hänvisas till annat nätforum än en poesisajt/litteratursajt, som det här utger sig för att vara. Kategorin "Brandfackla" således onödig tex.
2019-03-06

  MALVAA
Poesi är själens gitarr
Spelar in evighets sången
Sången som bara sjungas för den själen som tar emot evighet
På poeter.se låt bara poem som spelas in
2019-03-06

  Larz Gustafsson VIP
Själv har jag slutat kommentera offentligt.

2019-03-06

    ej medlem längre
Sunset boulevard: piratkopiering håller på att upplösas faktiskt. åtminstone med musik finns det program som kollar igenom ALLT på facebook/etc och ger skaparna pengar för att deras verk används.
2019-03-06

  Eva Solstrale VIP
Jag vänder mig mot att problem som slår mot själva skapandet av just poesi, dvs hänsynslösa egensinniga elaka kränkande illviljeliga kommentarer tycks normaliserats, redaktionen kanske inte har sett eller förstått, att de medlemmar som skapar denna attityd av översitteri och dålig anda förstör inte endast för enskilda medlemmar, dessa skapar ett avtryck i innehåll av texter, kommentarer och sänder ut signaler att det är fel att skriva ärligt, för det är så de ger sig på dig som medlem. Som om det rena poetiska uttrycket ska hånas, bespottas och mobbas bort så dessa som kränker i kommentarsfält ska bli de enda kvar att ensamma husera på sidan. En dösdom för poesin och det underbara skapande inre författarna har. Alla slås vi till sist ned av sådant emot vår konstnärliga frihet som falnar och innehållet i poesin kommer handla om sådan känslor, för att senare kommer medlemmarna att lämna... Bra med regler, men de skall efterlevas och respekteras... Visst sluta upp med dumheter, men se de dummeheterna för vad de verkligen ställer till med och blunda inte för dess konsekvenser på det konstnärliga uttrycket...

Tack för ordet! Men rädd för en förbittrad reaktion, för jag sade något om konstnärligheten och hur den påverkas av förtryck, kränkningar och taskig attityd... Alla påhopp registreras, och hanteras efter grad av förnedrande ...
2019-03-06

  Sunset boulevard
Bra! Hoppas nu att alla texter som är försedda med stulna upphovsrättsskyddade bilder blir borttagna från sajten. Det ska vara kännbart att bryta mot reglerna.
2019-03-05

  TrollTörnTrappan VIP
Tack Redaktion för en i stort sett klargörande kommentar! Betryggande resonemang kring vad vi bör lägga konstruktiv kraft på... snarare än att scanna stup i kvarten efter andras brister eller reagera på andras åskådningar. Eran kommentar skriver jag lättare under på (på ett klarare vis) än delar av första, tredje + fjärde hållpunkten i textens lista.
2019-03-05

  ULJO VIP
Vi måste få bort negativismen från poeter.se. Kanske de som blivit mobbade härifrån då återvänder. Det är min önskan.
2019-03-05

  Järnkatten
Mycket bra, att bli attackerad kan ta bort lusten att skriva men även detta fenomen som tycks uppstå när någon tycks tro att ens poesi är en dagbok är mycket energikrävande hämmar all utveckling som skribent..
2019-03-05

  ULJO VIP
Om regelverket är tydligt. Varför görs då inget åt dem som endast är här för att trakassera, mobbar, sprida negativism, bitterhet och hat. Varför stängs inte medlemmar av som så tydligt bidragit till att poeter tröttnat och lämnat denna poetsida? Bara en stilla undran. När ska friden åter råda på poter.se?
2019-03-05

    ej medlem längre
ok, för att förkorta reglerna:

* våldsamma texter är tillåtna
* sexuella är det ej
* spam fungerar
* kristet funkar också
* politik är inte tillåtet
* det ska mest vara vackert
2019-03-05

  Redaktion poeter.se VIP
Hej!

Tack för fin respons på inlägget, både i kommentarer och interna mejl. Vi har verkligen många fantastiska medlemmar här på poeter.se!

Lite respons på frågor:
Med "Propagandistisk" menas texter som endast syftar till att framföra en agenda/åsikt utan att sätta formen, dvs poesin, i första rummet. Att jämför med reklam fast gällande ideföreställningar.
Med poesi menas naturligtvis skönlitteratur även om poesi är det som dominerar på sidan och som står i centrum för regelverket. Detta är ju en poesisida!
Och ja! Somligt är mer tumregel än regel; även om det aldrig kan skada att tala om hur konstruktiv kritik kan utformas, eller bör utformas, då kritiken är det som får oss att utvecklas. Om kritiken gäller ämnesval eller personliga åsikter utvecklar vi aldrig vårt skrivande utan möjligen våra åsikter.

Men även om det finns tolkningsmöjligheter i denna text såsom i alla texter som publiceras här på sidan hoppas jag att budskapet ändå når fram. Att vi behöver lägga mer krut på poesi (skönlitteratur) och konstruktiv kritik och mindre tid på att bryta mot regler för att vi tycker att andra är dumma som bryter mot regler. Den cirkeln är dags att bryta för de som ingår i den.
2019-03-04

  TrollTörnTrappan VIP
Goda omtankar... dock lite olyckliga formuleringar på några ställen?!
T.ex. tycks man inte få skriva kåseri, trots att vi har just en sådan underavdelning som jag publicerar i ibland. Sedan sägs att allt måste vara poesi, medan innan är skönlitteratur i allmänhet självklar. Allt jag skriver har visserligen ett element av poesi i sig.

Vi förstår säkert andemeningen, men av just det här inlägget blir jag mindre klok på regelverket.
Även angående kommentarer vars kritik ska gälla texterna... så långt ok, fast så står det "nästan aldrig det ämne någon valt att skriva om utan HUR någon har valt att skriva". Vilket verkar efterlevas i cirka var nionde kommentar jag läst?! - och inte i alla jag skrivit. Så det känns smula fiktivt.
Förvisso brukar de flestas intention vara att ge beröm åt ämnesvalet och dess viktiga tankar. Emellertid HUR dikten formats och formulerats, det går man relativt sällan närmare in på. Mao förefaller detta mig mer som en målsättning än regel - snarast som en s.k. tumregel?!
2019-03-04

    ej medlem längre
pornografi är väl inte problemet. det är snarare att det används som en raggningssajt. väldigt vacker sådan dock.
2019-03-04

    ej medlem längre
det fanns en annan sån här kristen sida. photosig. den försvann.
2019-03-04

  Jan Widströmer VIP
Bra arbete av redaktionen med tydliga regler att respektera för alla deltagares bästa och för att hindra förstörare av verksamheten. De senare finns och har oftast inga poetiska ambitioner. En del är grälsjuka aktivister med egen agenda. Låt oss slå vakt om poesin och poesins hängivna utövare.
2019-03-04

    Elisabeth Nilsson VIP
Håller med Bengt. Det är väldigt uppmuntrande när ickemedlemmar läser ens texter.
2019-03-04

  Onomatoprofet VIP
Jag förstår att det är svårt att hålla reda på så många texter. Och att det är svårt att sätta "regler" för vad som får skrivas och inte. Det här är bra början men tyvärr tror jag inte att det kommer att räcka för att få stopp på rasistiska
texter och propaganda "brandfacklor" som spottas ut här 7 dagar i veckan. Dessa skribenterhar aldrig brytt sig om vad andra tycker, de vet inte vad empati, kärlek och respekt är för nåt.
2019-03-04

  Larz Gustafsson VIP
Bra idé, Bengt.
2019-03-04

  Bengt Lindell VIP
Saknar en funktion som även fångar upp och uppmärksammar texter som har många läsningar "utifrån". Det är ju faktiskt rätt kul när ickemedlemmar hittar in och läser texter. Då blir det inte bara klubben för inbördes beundran.
2019-03-04

  Larz Gustafsson VIP
Långsinthet är nog bland det värsta och ovilja till försoning.
2019-03-04

    Elisabeth Nilsson VIP
Bra och klargörande information från Redaktionen! Att som medlem här bli utsatt för nidtexter, känns förnedrande. Det är inte poesi. Propagandistisk, kan tolkas på många sätt. Gälla politik, religion och annat. Kanske bra att klargöra detta, från Redaktionens sida.
Hur som helst, stort tack, för informationen hittills.
2019-03-04

    ej medlem längre
Tack för allt ni gör.
2019-03-03

  Larz Gustafsson VIP
Jag ber om ursäkt för de problem jag vållat.

Numera kommenterar jag endast privat.

Men vad menar ni med formuleringen "propagandistisk"? Kan ni precisera er där?
Ska man dra det till sin spets innebär det att alla veganska och feministiska texter ska plockas bort.
2019-03-03

  Stay Golden
King-King.
2019-03-03

  Ronny Berk
Jag uppskattar mycket poeter.se och redaktionen, så bra jobbat, stor heder !
2019-03-03

  objekt3
Fortsätt det bra arbetet <3
2019-03-03
  Redaktion poeter.se
Redaktion poeter.se VIP

Senaste nyheterna
MODERNA STILFIGURER: Antites
En av skrivövningarna som ingår i moderna stilfigurer: Antites - motsatser och kontraster

Bildgenomgång uppdatering
Bildgenomgång uppdatering

Uppdateringar på poeter.se 2021
Vi har nu gjort uppdateringar på poeter.se.