Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Omusikalisk dikt

Lyrik var från början ord lästa till musik, och man kan se lyrik som något som härstammar ur det. Lyrik är ett historiskt begrepp. Utvecklingen kan ta vilken riktning som helst. Det betyder att den helt kan rata den musikaliska aspekten som var viktig i början. Finns det någon fördel med omusikalisk lyrik?
Övriga genrer av Poeten Salvador VIP
Läst 43 gånger och applåderad av 4 personer
Publicerad 2019-03-16 15:10Bookmark and Share


    Elisabeth Nilsson VIP
För mig är själva orden musikaliska.
2019-03-17

  Ewa-Britt Nilson VIP
Enligt Robert Geete
i ORDKLYFVERIER 1888
betyder POET tillverkare
eller versfabrikör, det
kommer från grek.
poiesis, åstadkomma
förfärdiga... Diktare av
lat. dictare, står högre
betyder, en som på ett
mästerligt sätt syssel-
sätter sig med ordets
konst. Får man till text
bra, sjunger orden själv
väl om texten skrivs
på svenska!
2019-03-16

    ej medlem längre
rim kan vara skönhet
men skönhet behöver inte vara rim
logiken kan inte förstå musiken
på några sätt ja
men industriella processen för skönhet?
2019-03-16
  > Nästa text
< Föregående

Poeten Salvador
Poeten Salvador VIP