Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


© Ingår i "Litterära brottstycken" som nr 410.( svensk adel)Omslagsdesignad av Författaren.


SKALDEN SOM SKREV IN SIG I DROTTNING KRISTINAS MEDVETANDE

Under 1600-talets glansfulla adelsepok,
diktade sig lingvisten,
poeten och juristen Georg Stiernhielm
1598-1672 in i Drottning Kristinas
medvetade, samtidigt som han blev
den svenska skaldeskonstens prins,
och hovets 1:e notarius publicus.

Att drottning Kristina som var lika
respekterad och fruktad,
som kallsinnig och känslolös regent,
lät sig blidkas av en skalds poesi,
visar väl på poesins kraft.

Från Stiernhielms hand har tecknats
ca 60 verk,av poesi,filologi,vetenskap
och forskning, detta trots att han var
högerhänt men nödgades skriva med
vänster hand,
efter ett svärdshugg han ådrog sig
i en duell, förorsakad av släktfejd.

Stiernhielm avsåg som språkforskare
att den gotiska ursvenskan utgjorde
alla språks moder.

Filosofiskt ratade han Descartes,
vilken han ansågs dra ner filosofin
till en ovärdig nivå.

*
Övriga genrer (Journalistisk text) av Sten Wiking VIP
Läst 49 gånger
Publicerad 2019-04-15 16:44Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Sten Wiking
Sten Wiking VIP