Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


(EP) på tisdag passerade regler som skyddar whistleblowers.

 

Europaparlamentet har antagit reglerna för skydd av whistleblowers.
Europaparlamentet (EP) på tisdag passerade regler som skyddar whistleblowers inom EU så att de kunde direkt varna allmänheten om bedrägeri utan rädsla för repressalier, uppgav i ett pressmeddelande i EP enligt Agerpres.
De nya reglerna, som antogs med 591 röster för, 29 emot och 33 nedlagda röster, redan godkänts av förhandlare för parlamentets och EU-ministrarna, som innehåller nya europeiska förordningar för att skydda uppgiftslämnare som rapporterar överträdelser av EU: s lagstiftning inom olika områden som offentlig upphandling , finansiella tjänster, penningtvätt, produkt- eller transportsäkerhet, kärnsäkerhet, folkhälsa, konsumentskydd eller data.
De som avslöjar information som erhållits i ett professionellt sammanhang om olagligt och skadligt aktiviteter kommer att skyddas bättre nya europeiska förordningar godkända tisdag.
För att garantera säkerheten för potentiella uppgiftslämnare och konfidentiell information avslöjas, de nya reglerna tillåter avslöjande eller berörda interna organisationen, antingen direkt behöriga nationella myndigheter och institutioner, organ eller europeiska myndigheter.
Var inte vidtagit några lämpliga åtgärder som svar på den första rapporten eller om det finns en överhängande fara för allmänhetens intresse eller hot om repressalier, kommer whistleblowers fortfarande skyddas om de beslutar att lämna ut information.

Reglerna förbjuder uttryckligen repressalier och införa skyddsåtgärder för att

förhindra att whistleblower upphänger, demotionerar och hotas med andra former av vedergällning. De som ger stöd till whistlebloweren, till exempel facilitatorer, kollegor eller släktingar, är också skyddade.
Medlemsstaterna bör se till att whistleblowers har fri tillgång till fullständig och oberoende information och råd om tillgängliga rättsmedel och rättsmedel samt rättshjälp under förfarandena. Under domstolsförfaranden kan whistleblowers också dra nytta av ekonomiskt och psykiskt stöd.
Föredragande Virginie Roziere (S & D, Frankrike) sa: "Nya skandaler, som LuxLeaks, Panama Papers, och Fotboll läckor, har tagit hand om de problem som står inför idag av integritet whistleblowers. På tröskeln till valet till Europaparlamentet samlades parlamentet för att skicka en stark signal: hörde medborgarnas farhågor och införde fasta regler för att garantera deras säkerhet och de som väljer att tala öppet "
Reglerna kommer också att godkännas av EU-ministrar. Medlemsstaterna kommer då att ha två år att följa de regler som fastställs i direktivet.
För närvarande erbjuder endast 10 EU-länder (Frankrike, Ungern, Irland, Italien, Litauen, Malta, Nederländerna, Slovakien, Sverige och Förenade kungariket) ett fullständigt rättsligt skydd. I övriga länder är skyddet endast partiellt eller gäller vissa sektorer eller kategorier av anställda.
En undersökning av Europeiska kommissionen 2017 uppskattade att förlusten av potentiella fördelar till följd av bristen på skydd för integritetsflikare i offentlig upphandling bara är mellan 5,8 miljarder euro och 9,6 miljarder euro per år på EU-nivå.
Övriga genrer av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 24 gånger och applåderad av 2 personer
Publicerad 2019-04-16 16:52Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP