Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
ur Galenskapens Illusion


I spannet mellan fantasi, fiktion och verklighet

Om att skylla händelser på religion och Gud. Det vore en förenkling att skylla händelser på religion. Sånt som händer är mer komplicerat än så och beror alltid på enskilda individers handlande och inte på ett begrepp som religion. Det är min enskilda uppfattning som en enskild individ i mängden. Fast det finns de som är teistiskt troende som hänvisar sitt handlande till Gud. Vad har då hänt med den enskilde individens personliga ansvar för sina egna handlingar ? Religion är ett abstrakt metabegrepp som kommer ifrån latinets religio som betyder Gudstro.  Begreppet religion är ett begrepp som är myntat i mycket senare tider. Denna indelning av världen i olika religioner är ett i senare tider påfund.

De människor som är ateister till sin tro och menar på att Gud aldrig funnits, att Guds existens inte kan bevisas och inte behövs i dagens som de menar sekulariserade värld, gör teister och religiöst troende en större tjänst än de anar och inser. De har också en sorts tro och bär fram föreställningen om Gud i sina resonemang och förnekar sedan att denne existerar och behövs.  Men vår moral och etik härstämmar dels i mångt och mycket  från de tio Guds budorden. Det är en del av vårt kulturella arv. Har då det funnits en Gud eller väsen som kallades Gud en gång i tiden för mycket länge sedan med tanke på all den mängd med skrifter som beskriver att så är fallet ? Hur bevisar man ur ett vetenskapligt perspektiv ett sånt fenomen i dagens värld på 2000 talet? På annat sätt än att skrifterna är det bevis som idag finns på att det kan ha funnits en Gud en gång i tiden ? Det är mycket svårare att bevisa att Gud aldrig funnits och att Gud inte behövs. Hur bevisar man det ? Vad skulle det bli kvar om Gud inte funnits ? Har inte de som är ateister missat en grundläggande frågeställning i sina resonemang kring begreppet Gud och huruvida det har eller existerar en Gud ?  De har naturligtvis rätt att ha sin ateistiska tro på det området. Men är den sann ?  Är det inte en förenklad och onyanserad syn på ämnet ?

Föreställningar om Gud finns det gott om. Idag i vår tid är begreppet Gud immanent och transcendent och har blivit det genom seklers gång. Är då dessa föreställningar om Gud produkter av människors fantasier en gång i tiden för mycket länge sedan ? Eller kan det ha på verkligt för mycket länge sedan funnits ett väsen som kallades Gud ? Det som blev beskrivet av människor i skrifter som t.e.x Torah eller Bibeln ?  En central kärnfråga en del människor brukar ställa är ”Tror du på Gud?” En ganska enkel frågeställning som kan kräva ett mer nyanserat svar som t.e.x denna kortare skrift om huruvida en teist kan vara både troende men också ibland tvivlande på de föreställningar som beskrivs i olika skrifter som behandlar ämnet Gud och Guds existens.

Hur har en sån föreställning som t.e.x att Gud skulle vara en skäggig äldre man med lång vitt skägg som sitter på ett moln i himlen och pekar finger och styr och ställer och dömer men också förlåter uppstått ?? Är det så att den idén uppstått med anledning av medeltida och senare tiders målningar t.ex. ?? Under renässansen t.ex. var det vanligt med målningar och andra konstnärliga alster med bibliska motiv av olika sorter. Det kanske finns en Gud trots allt, trots vad ateister försöker undergräva och menar på – vad vet jag ? Jag är inte den som ska förneka eller försöka undergräva det många människor har trott på och tror på fortfarande. Utan jag tror på av ödmjuka skäl tills vidare tills något annat är bevisat att det en gång i tiden mycket väl kan ha funnits en Gud som levde för mycket länge sedan.

20190510

Taleptox

<+>
Prosa av Taleptox VIP
Läst 30 gånger och applåderad av 2 personer
Publicerad 2019-05-10 15:42Bookmark and Share


  Taleptox VIP
Det har skett en utveckling och det är skillnad på idag mot förr. Nya upptäckter har lyckats bli fotograferade. Det fanns ingen kamera på den tiden när Torah och Bibeln skrevs. Och några fotografier på Gud finns inte sparade. Om det funnits några målade bilder för mycket länge sedan på Gud en gång i tiden har jag funderat på. Om det funnits det har de sannolikt blivit förstörda. I Guds tio budord är ett budord i den reformerta traditionens version av dem att inte skapa avbild av något här i världen. Det finns människor dock som inte uppfyllt det önskemålet utan skapat avbilder. Kameran i sig är ett verktyg för att skapa bilder och filmer. Det finns andra människor som haft som målsättning här i livet att förstöra sparade kulturella föremål. Ett exempel på det var det i Syrien och Irak för några år sedan som finns inspelat på video där kulturföremål med bl.a. bildstoder i museum som är flera tusen år gamla blev förstörda.
2019-05-14

  Öknens Ros VIP
Man har lyckats med bedriften att för första gången fotografera ett "svart hål", men Guds vara eller icke vara har ingen lyckats klura ut. Allt blir en fråga om att tro eller inte tro.
2019-05-10
  > Nästa text
< Föregående

Taleptox
Taleptox VIP