Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


Vilket samhälle vill vi ha ?Politisk handlingskraft är nödvändig
för att förhindra ökad ekonomisk
ojämlikhet
I ett samhälle där rikedomen ökar
sker det på de fattigas bekostnad
där de rika festar i salongerna medan
de icke bemedlade sliter i "saltgruvorna"
Med ett kapitalistiskt samhälle följer
"mutkolvar" som köper sig makt
och ja-sägare. Det blir i realiteten
som om en "diktator" styr våra liv med
sin röst. Vi blir beroende av diktatorn
Så sker redan idag inom t.ex. olika sekter,
politiska grupper, på arbetet o.s.v.
Överallt där det sker styr en "diktator"
våra handlingar och beslut med sitt Gudsord
- vem har modet att stå upp mot en "diktator"?

Är det ett sådant samhälle vi vill ha
där vi fråntas rätten att välja och bestämma
över oss själva och vår vardag?
Är vi obesuttna ekonomiskt så är vi även
slavar åt vår ägare rikedomen
så var det i början på förra seklet då "ägdes
arbetarna" av kapitalet
Det var tiden före när arbetarna organiserade sig
är det ett sådant samhälle vi vill komma tillbaka till?
Precis som för hundra år sedan samlas
rikedomen i ett fåtal händer
dessutom placeras enorma förmögenheter
i skatteparadis, dit finanselit och de
superrika söker tillflykt
kommer ekonomin att styras därifrån
i framtiden?

Har du tänkt på att i ett kapitalistiskt system
finns det liten social mobilitet och där råder
det ekonomisk ojämlikhet och makten är inte
rättvist fördelad
Avståndet mellan de rikaste och resten
av folket bara ökar. Idag ser vi en koncentration
av rikedom på väg mot
den nivå vi såg på 1920-talet
Du vet väl att med kapital menas alla
typer av förmögenhet? Det kan bestå av
fastigheter, produktionsmedel,
besparingar eller värdepapper

Något att tänka på när ni diskuterar
ekonomi och ojämlikhet
Övriga genrer (Journalistisk text) av Djungeldjuret VIP
Läst 81 gånger och applåderad av 1 personer
Publicerad 2019-05-13 22:53Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Djungeldjuret
Djungeldjuret VIP