Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Det här är en väldigt lång text avsedd för seminarium så jag har kortat ner den från 100 sidor till en sida för att förskona läsare från hjärnblödning,utmattningssyndrom mm


«~FÖRHALNINGSTAKTISKA STRATEGIER~»

Sedan ordningen är iordningställd
och allt tillbordalagts,
kan mötet återupptas
för att tillbordalägga allt i den
ordningsföljd
som det upprättats i enlighet
med det som förordats
innan det tillbordlagts.

Det är först då det kan antas
bli aktuellt till diskussion
i förberedande syfte underlätta
för den process,
i vilket som avses inför kommande
sammanträden
för att besluta hur det skall
tillbordaläggas i enlighet med dess
förordade ordningsföljd
medan man iordningställer
dess agenda.

Det bör här initieras
att det inte kan bli aktuellt
förorda om någon förändring
innan alla anslag
grundligt och sakligt,
genomgåtts för att därefter
analyseras
var för sig varefter det i ett
inledande skede iordningställas
för att tillbordaläggas
vid senare tillfälle.

Vad som därest kunna utrönas
beror närmast
på vad man kommer fram till
sedan det utvärderats
vad det är man vill komma fram till
när ordningen är återställd.

Innan dess kan ingen åtgärd vidtagas
mer än att iordningställa ordningen,
och då vore det väl lämpligast inleda
med en genomgång av olika strategier
som inledningsvis.......

*
Övriga genrer av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 100 gånger
Publicerad 2019-05-16 01:54Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS VIP