Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Goda nyheter kan vi inte få för många av

 

Nu är det snart dags med valet till Europaparlamentet den 26 maj

Det är viktigare än någonsin att alla röstar. Tydligen har många insett det för valdeltagandet har redan börjat.  Antalet förtidsröstande är högre än någonsin. Varje röst är viktig för landets framtid, så individens intressen och olika behov rättvist fördelas.

Negativa krafter finns som inget hellre vill än att människors allas lika värde raderas och vi får inslag av nomenklaturen från depressionens dagar då rasisterna vandrade över gatorna och skanderade sina slagord! Heil

Vill vi ha en tillbakagång till tiden när människan gick i slaveri under oket. Det är inte många generationer sedan vi hade det så och många har det fortfarande. De skulle ge sitt liv för rösträtt och frihet. Slarva inte bort din röst på egendomslösa som gärna köper din röst för en kopp aska. Du ska veta när de ingen användning av dig har, kastar de dig i diket ! Att gå bakåt går lika snabbt som raset!

Fi har fått ett riktat partibidrag inför EU-valet till informatiosinsatser till 3 målgrupper med lågt valdeltagande - unga, utrikesfödda samt personer med normbrytande funktionalitet. Pengarna hjälper Fi att nå fler väljare från dessa grupper, brevutskick annonskampanjer fler valstugor med mera. Vi får hoppas det ger möjligheter för en utsatt grupp som behöver all handräckning den kan få i tider som inte är blå !

 

Det finns så många i samhällsdebatten som lovar guld och gröna skogar. De grymmaste och farligaste är de som gömmer svansen i byxan klöven i skon och de lägger gärna manken till när de krokben för våra fri och demokratiska rätter vill sätta! Billig arbetskraft finns mycket av de som slavar i de fördolda. Det är inte de som skördar vinsterna ur Guldgruvorna !

De demokratiska rättigheterna är viktiga att värna om.  Låt inte ett missnöjesparti ta över sunda förnuftet, se längre än näsan är lång.

 

LÄS VALFLÄSK 

 

Rösta är viktigt, förvalta din röst väl..det är ändock glädjande med varje korn av tröst, när vintern sprider ut sina negativa korn i människobröst !
Övriga genrer (Journalistisk text) av the wildcat VIP
Läst 21 gånger
Publicerad 2019-05-17 15:53Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

the wildcat
the wildcat VIP